Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет КФН. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет КФН. Показване на всички публикации

четвъртък, 6 април 2017 г.

Промяна в регламенти с таксономия 2.2.0 насрочена за юли 2017

От ЕОЗППО биха искали да използват пускането на таксономия версия 2.2.0, насрочено за месец юли 2017 г., за коригиране на грешките, установени в Технически стандарти Платежоспособност II за прилагане на пакета за докладване.
ЕОЗППО обяснява, че през последните месеци е получил редица коментари от заинтересовани страни (главно чрез Q & A), насочени към грешки, намерени най-вече в инструкциите (приложения 2 и 3) на шаблони отчетност (Регламент за изпълнение (ЕС) за 2015 г. / 2450 по отношение на шаблоните за подаване на информация на надзорните органи), и стандартите за отчитане и за разкриване (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2452 за установяване на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците на доклада за платежоспособността и финансовото състояние).
Затова ЕОЗППО ще пусне три седмично допитване до обществото, от 19 април, за да бъдат направени промените.

вторник, 21 март 2017 г.

Нов актюер

На заседанието си на 21.03.2017 г. КФН реши:

......
6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Любов Александрова Генчева,

Честито колега!

събота, 18 март 2017 г.

T4U спира в средата на тази година

Важно: Поради бюджетни ограничения Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ЕОЗППО ще трябва да изведе от експлоатация T4U от втората половина на 2017 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II. Инструментът няма да бъде актуализиран, за да поддържа 2.2.0 или следващите таксономии.

Голям брой компании на българския застрахователен пазар използват този инструмент за генериране на отчетите си към КФН и ЕОЗППО (XBRL формат) и изваждането от експлоатация на Т4U може да доведе до съществено напрежение или невъзможност за генериране и подаване на отчетните форми след средата на тази година.

XBRL генератори, SCR калкулатори и инструменти за изготвяне на ORSA доклади.

вторник, 13 декември 2016 г.

Комуникацията между КФН и Одиторите

ЕОЗППО ПУБЛИКУВА НАСОКИ върху улесняването на ефективен диалог между националните надзорни органи  и одиторите.
Европейският и орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), публикуван  Насоките за улесняване на ефективен диалог между националните компетентни органи (НКО) надзор над застрахователните предприятия и на задължителните одитори на тези предприятия.

Целта на насоките е да се улесни и поддържане на ефективен диалог между НОК и задължителните одитори или одиторски дружества чрез определяне на обща рамка за ефективно и конструктивна комуникация. Насоките определят основните характеристики на ефективен диалог, като в обхвата на информацията, която се споделя, под формата на комуникация, участниците в обмена на информация, честота и време, и комуникацията между органите и одиторите колективно.

Липсата на опростена и добре развита форма за диалог между одиторите и надзорните органи често се разглежда като пропусната възможност да се възползват взаимно от одиторската и надзорната работа . Тези насоки помогнат не само да се развива и още конвергенцията на съществуващите различия в практиките, прилагани в рамките на Европейския съюз, но също така подкрепя общите цели на Платежоспособност II в подобряването на защитата на притежателите на полици и запазването на финансовата стабилност.

Насоките ще започнат да се прилагат до 31 май 2017 г. По-ранното прилагане се насърчава.

неделя, 19 юни 2016 г.

Българска CFA Асоциация организира работна среща на тема "Преглед на активите на пенсионните фондове и преглед на балансите на застрахователните компании в България".


За представители на външни експерти, които ще извършат прегледите се организира дву-дневна конференция на тема "Преглед на активите на пенсионните фондове и преглед на балансите на застрахователните компании в България".  Домакини на конференцията, която ще се проведе на 29.06. и 30.06.2016г. /сряда и четвъртък/ в София, "Парк хотел Москва", са Комисия за финансов надзор /”КФН”/ и Консорциум на Ърнст и Янг /”Ърнст и Янг”/. Организатор на конференцията е Българска CFA Асоциация със съвместни организатори, КФН, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциация на Българските Застрахователи и в-к Банкер.

Конференцията ще протече в следния дневен ред, като първият ден, 29.06.2016г. ще бъде изцяло посветен на прегледа активите на пенсионните фондове, а вторият, 30.06.2016г. – на прегледа балансите на застрахователните компании в България:

10:00 – 12:00  Презентация на Ърнст и Янг, методолог на прегледа активите на пенсионните фондове и на прегледа балансите на застрахователните компании в България.  Отговори на зададени въпроси от участващите представители на външни експерти, които ще извършат прегледите.
14:00 – 18:30ч.,  домакините на конференцията ще запознаят пенсионните фондове и застрахователните компании с методологията и ще отговорят на зададени въпроси от техните представители.


събота, 14 май 2016 г.

КФН публикува методологията

КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

Повече


Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.
..................
9. Приема методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите и методологията за извършване на преглед на активите на пенсионните фондове, изготвени от ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ ЪРНСТ & ЯНГ”. Методологиите на български и на английски език са налични на сайта.

сряда, 4 май 2016 г.

Списък на лицата, които да извършат преглед на активите и балансите

Одобрен списък на лицата, които да извършат преглед на активите на пенсионните фондове в БългарияОдобрен списък на лицата, които да извършат преглед на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар
ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, БългарияДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, България
ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД,
България
ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД,
България
РСМ БЪЛГАРИЯ ООД, БългарияРСМ БЪЛГАРИЯ ООД, България
ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ", България и ГърцияДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ", България и Гърция
KPMG AUDIT SRL, РумънияKPMG AUDIT SRL, Румъния
ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООДWILLIS TOWERS WATSON, Холандия
CLAYTON EURO RISK LIMITED, ВеликобританияMILLIMAN SP. Z O.O., Полша
MAZARS SA, Франция MAZARS SA, Франция 

КФН изисква пенсионноосигурителните дружества и застрахователите да сключат договор с независим външен експерт от приложения списък с допуснати външни експерти

петък, 22 април 2016 г.

Платежоспособност 2: "Епизод ЕДНО"

Изненадващо, много застрахователи смятат, че това първо отчитане по Платежоспособност 2 е просто "тримесечен" (= QRT 2015T4) отчет за края на 2015. Грешно предположение. Наистина, така нареченият "Първоначална Информация" или "Ден 1 отчет", изисквани от член 314 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/35 НА КОМИСИЯТА и описани подробно в член 5 (Образци за количествено отчитане на първоначалната информация за индивидуални предприятия) от Комисията за изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2450 от 2 декември 2015г. оказва много сериозно влияние върху оценката за представянето на застрахователите съгласно платежоспособност II! Регламентът е "тънка рамка от 1200 страници" с повече от 200 страници, отнасящи се до първоначалната информация.
Не е необходимо да се подчертава, че тази информация ще бъде първата по рода си в "реалния свят" - събирането на данни за националните регулаторни органи и ЕОЗППО! Очевидно регулаторите не би следвало да очакват 100% точност на данните, каквито са изричните изисквания за управление на данни и управление на качеството на данните, тъй като те са все още в процес на работа и подобряване за по-малките и средните застрахователи.

В обобщение: Първоначалната информация ("day1 reporting") е много повече от "2015T4 QRT" (тримесечен отчет за края на 2015) и трябва да се приема, като реалистичен входящ отчет към Ден 1, за да се избегне нестабилността в интерпретирането на принципите и да се спечели ценно време за изпълнение на сроковете за Solvency and Financial Condition Report и първият официален СОРП (Own Risk and Solvency Assessment).

Още по темата

понеделник, 18 април 2016 г.

Спира поддръжката на T4U (Tool for Undertakings)

T4U ( Инструмент за застрахователните предприятия) ще бъде изведен от експлоатация през втората половина на 2016. Текуща версия не ще бъде в състояние да покрие следващата актуализация таксономия 2.1.1 (15.01.2017 тестов, 28/2/17 в действие и референтна дата 30/06/17). Очаквания брой на засегнатите от това предприяти е над 1000 застрахователи в Европа (предимно малки и средни застрахователи), които използват този инструмента за попълване и верифициране на отчетите си по платежоспособност 2.
Повече за T4Uсряда, 6 април 2016 г.

Регламент от 3'500 страници

От 1 януари 2016 г. новата европейска надзорна рамка, базирана на риска за застрахователите - Платежоспособност II - започна да се прилага. Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО , смята, че Платежоспособност II ще насърчи доброто управление и управлението на риска, както и подобряване на защитата на потребителите и че хармонизираното отчитане и оповестяване ще осигури на надзора ключова информация. Въпреки това, Платежоспособност II е огромна и сложна част от законодателството:

  • Директивата, изменена с Директива на Omnibus II, се състои от 329 членове и 7 приложения и над 160 страници.
  • Закона делегираните има 381 членове и 26 приложения и над 919 страници.
  • Има 15 комплекта технически стандарти за изпълнение от над 2000 страници.
  • ЕОЗППО издадени 688 индивидуални насоки, в общо над 436 страници.
  • Локалните регулатори все още не са издали пълният набор от документи в тази връзка, брой страници ???

И законодателното препятствие не свършва тук! На 1 декември миналата година, Европейският парламент взе решение да удължи срока за контрол, за Закона за Платежоспособност II Делегирани отвъд първоначалните 3 месеца, въпреки приемането им от страна на Европейската комисия, което означаваше, че не влиза в сила на 1 януари, както е планирано. На 29 януари Европейският парламент е изпратил писмо до комисар Hill с което подчертава опасенията на членовете на ЕП по отношение на процеса за калибриране на инфраструктурни активи. Тези опасения изглежда са били смекчени след разговори между комисаря Hill и председателя на ECON Roberto Gualtieri. След края на периода за възражения от страна на законодателите (март 2016 г.), Европейската комисия ще публикува нов набор от делегирани актове в Официален вестник (публикуван на 01.04.2016). След това ЕОЗППО ще постави началото на обществена консултация относно промените в насоките на ЕОЗППО и отчитане на пакетите, като резултат от новоприетите делегирани актове през април 2016 г. ЕОЗППО ще използват обществената консултация за поправка на грешки в пакета за отчитане. Окончателните текстове могат да бъдат готови до юни-юли 2016.

понеделник, 4 април 2016 г.

Бившите здравни фондове не искат/могат S2

В края на март КФН издаде разрешения за промяна в статута по чл. 37 от КЗ от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.

Голяма част от издадените разрешения са на компании, които до преди няколко години извършваха дейност по допълнително здравноосигуряване. Лишавайки се от право на достъп до единния пазар, компаниите се отказват и от възможността да предлагат определени застраховки, които се явяват основна част от застрахователният пазар в България. Същевременно декларират (чрез представената пред КФН прогноза), че в следващите пет години няма да генерират премиен приход и технически резерви в резултат на което да попаднат в разпоредбите и изискванията за дръжествата с дейност по общите правила за достъп до единния пазар.

Опасенията, че в резултат на регламент Платежоспособност 2 малките ще стават все по малки, а дела на големите международни застрахователи ще расте е на път да бъде доказан емпирично.

сряда, 16 март 2016 г.

Проект наредба платежоспособност

Наредба № …от ………… г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

http://www.fsc.bg/d.php?id=16967 

събота, 12 март 2016 г.

Отлага се старта на прегледа на балансите на застрахователи и активите на пенсионните фондове

Поради липса на капаците у кандидатите КФН отложи процедурата до 31.03.2015 както и крайният срок за рапортуване на резултатите.

"Прегледът обхваща всички застрахователи и презастрахователи (наричани по-долу застрахователи), както и местни групи и подгрупи в България. Настоящият преглед се очаква да започне на 15 юли 2016г. и да приключи на 15 октомври 2016 г. За контролна/референтна дата за прегледите се счита 30 юни 2016 г. "

http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-8034.html

вторник, 8 март 2016 г.

Нов сертифициран актюер

На заседанието си на 29.02.2016 г. КФН реши:

1. Признава на Зорница Иванова Николова-Захариева пълна правоспособност на отговорен актюер по чл. 2, т. 1 от наредба № 31, придобита след положен успешно изпит пред професионална организация на актюерите.

Честито

понеделник, 22 февруари 2016 г.

вторник, 16 февруари 2016 г.

Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия

6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. 

.......
Управляващият комитет (УК) ще одобри и ще внесе в Комисията за финансов надзор (КФН)предложение относно:
Застрахователен сектор:
• условията и критериите, въз основа на които резултатите на ПБ за застрахователния сектор ще стимулират действия по осъществяване на надзор, в т.ч. по отношение на капиталовата адекватност на застрахователните предприятия;
• очакваните срокове, в които предприятията трябва да постигнат съответствие с необходимите действия;
• проследяване на съответствието на предприятията с необходимите действия.
Сектор на пенсионните фондове:
 • условията и критериите, въз основа на които резултатите от прегледа за сектора на пенсионните фондове ще предизвикат прилагането на надзорни мерки;
• очакваните срокове, в които дружествата трябва да извършат необходимите действия;
• проследяването дали дружествата са предприели необходимите действия.
......


Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

вторник, 2 февруари 2016 г.

Бъдещото на лични пенсионни продукти на европейския единен пазар

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA ) публикува днес документ за консултация относно неговите съвети, свързани с развитието на единния пазар на ЕС за лични пенсионни продукти (Pan-European Personal Pension Product (PEPP)).
Това обществено допитване ще даде вход, в по-широкия контекст на поканата за консултации на Комисията, как може да бъде доразвита PEPP и възможна рамка за целия Европейски съюз. Консултативният документ съдържа окончателното становище на EIOPA относно привлекателността и възможността за създаване на втора режим Общоевропейски лични пенсионни продукти (PEPP). Този съвет взема под внимание отзивите на заинтересованите страни, получени чрез общественото допитване, проведено през лятото на 2015.
Основната цел на съвета на EIOPA е по-нататъшно изграждане на регулаторна среда за публично-частни партньорства, за да допринесе за осигуряването на адекватност на бъдещите доходи от пенсии. Това се счита също, че е един от приоритетните мерки за Плана за "Capital Markets Union Action Plan", както наскоро бе потвърдено от Европейската комисия.
Периодът на консултации ще приключи на 26 април 2016 г.

Консултативният документ и шаблона за коментари може да видите тук.
EIOPA-CP-16-001 Consultation Paper on EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pension products (PPP)
Start date: 01/02/2016 12:00
End date: 26/04/2016 18:00
Status: Open

вторник, 1 декември 2015 г.

Кодекс застраховане, малко преди приемане на второ четене

Текст е цитат от mediapool

Идеята застраховката "Гражданска отговорност" да може да се продава и купува онлайн не влезе в новия Кодекс за застраховането. Според обясненията на Агайн има риск при попълването на документите да се допуснат грешки, които не могат да се поправят.
Парламентът отхвърли предложението ресорният заместник–председател на Комисията за финансов надзор да може еднолично да преоценя стойността на активите и размера на резервите на застрахователните компании.
С изключение на текста за концентрацията на власт в ръцете на заместник-председателя на КФН, отговарящ за застрахователния пазар, дебат по останалите текстове в зала нямаше.
Бившият заместник-председател на КФН Борислав Богоев каза, че експерти имат възражения и срещу наемането на консултант за изработване на методиката за стрес тестовете на пенсионните фондове и застрахователните дружества у нас. Богоев попита не беше ли редно да се подготвят хора за такава дейност и кой ще интерпретира резултатите от стрес тестовете. Според бившия зам.-председател на КФН резултатите могат да бъдат използвани за нечисти цели.
Единствено "Регионален консоциум Ърнст и Янг" изяви желание да подготви методология за извършване на преглед на активите и стрес тестове на пенсионните фондове и застрахователните дружества, съобщи КФН междувременно във вторник. Ориентировъчната цена на поръчката е 1.7 млн. лв.