Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Пенсионно осигуряване. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Пенсионно осигуряване. Показване на всички публикации

неделя, 25 декември 2022 г.

ПАРИТЕ В УПФ СЕ ТОПЯТ КАТО ЛАНСКИЯ СНЯГ, Lubomir Christoff, ChFC

 

По покупателна способност. 

Минус 4 % годишно.  Това е  средната реална доходност, след инфлация, получена по партидите на осигурените в УПФ (универсални пенсионни фондове)  през последните 20 години.

Повече

ПАРИТЕ В УПФ СЕ ТОПЯТ КАТО ЛАНСКИЯ СНЯГ | lchristoff (wordpress.com)

петък, 2 юли 2021 г.

НОИ - калкулатор пенсии с/без УПФ

Чрез тази електронна услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент (ИК) и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от държавното обществено осигуряване (ДОО). За целта се използва информацията за осигурителен стаж и доход, подавана след 31.12.1996 г. от осигурителите/самоосигуряващите се лица в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), както и въведената от лицето - ползвател на електронната услуга информация за осигурителен стаж и осигурителен доход за периоди преди 01.01.1997 г.

Изчисляването на прогнозни стойности чрез услугата се извършва, при условие че в РОЛ за лицето са налични данни за минимум 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г.  


https://apps2.nssi.bg/PensionsCalc/


сряда, 23 юни 2021 г.

Промяна наредби пенсионно осигуряване

Регламентиране фазата на изплащане. 

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 29.06.2021 г. включително.

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г.

сряда, 16 юни 2021 г.

Какви пенсии ще се получават от УПФ

Наредба за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост след повторно проведена обществена консултация.

Няма и дума:
 1. за рисковия коефициент ("вратата в полето" с която може размера на пенсията да бъде намален по системата "кой");
 2. актуализация на пенсиите с реализирания резултат на фонда за отпускане на пенсии (от инвестиции, смъртност или друго); 
 3. гарантиран ли е първоначалния размер на отпуснатат пенсия (или е възможно при актуализиране размера на пенсията да бъде намален). 

сряда, 9 юни 2021 г.

PensionsEurope Annual Conference 2021

Слушам, а някак не виждам КСО и поднормативната уредба за регламентиране фазата на изплащане да да отразява това, което става в европа. Термина SOCIAL SUSTAINABILITY и принципите, които го характеризират трудно могат да бъдат открити в родната ни социална (и по конкретно пенсионна) система.

EventHub: PensionsEurope Annual Conference 2021 (swoogo.com)

понеделник, 19 април 2021 г.

Пенсия от УПФ

Четейки Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) от КСО стигам до заключението, че има някакво объркване което се надявам да не е с комерсиални подбуди.

Основен параметър при определяне Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост е:

"1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 - 5;"

 Същевременно по-долу в член 169 се казва, че Пожизнената пенсия се определя " равен на този, изчислен по реда на ал. 1, т. 2 и 3" (обърнете внимание че точка 1 е липсва и е заместен с "въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 - 5")

А в случай, че "случайно" сумата по индивидуалната партида е надвишила брутния размер на преведените осигурителни вноски и изричното желание на осигуреното лице ("при изразено от него желание") ще бъде отпускана пожизнена пенсия с гарантиран период на получаване. Като размера на пожизнената пенсия с гарантиран период задължително следва да бъде по-голяма или равна на пожизнената пенсия. Тук вече за база се определя "изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида"

В проекта на наредба разпоредбите на законодателя допълнително се объркват с текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа ……………………………“

 В КСО (чл. 169, ал.4) законодателя определя, като част от сметните основи и така наречения „рисков коефициент“. Законодателя определя с чие решение се създава (чл.169, ал.5) и начина за одобряване на коефициента (чл.169, ал.6). Законодателя делегира на КФН създаването на поднормативна рамка при определяне формулите за изчисляване (чл.169, ал.14). В проекта на наредба за определянето на „рисковия коефициент“ няма приложен формулен апарат или насоки за обхвата на рисковете които следва да се корегират този коефициент, като това е съществена предпоставка за необосновано намаление размера на пенсиите. Няма ясна трактовка относно същността на видовете рискове, които не са обхванати от формулния апарат в проекта на наредба.

 

ПРОЕКТА

НАРЕДБА № ...

от .... 2021 г.

за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост

https://www.fsc.bg/d.php?id=16669

 

   

Казва:

S – размер на средствата, от които се изчислява пенсията, определен по ал. 4 или 5;

 

(4) Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски, размерът на средствата, от които се изчислява пенсията (S), e равен на средствата по индивидуалната партида, изчислени съобразно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО към датата на сключване на пенсионния договор.

 

(5) Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето по реда на чл. 169, ал. 4 от КСО, размерът на средствата, от които се изчислява пенсията (S), се определя по следната формула:

S = Z*(1-R)

Z –натрупани средства по индивидуалната партида на лицето към датата на сключване на пенсионния договор;

R –рисков коефициент, определен и одобрен по реда на чл. 169, ал. 5 – 7 от КСО.

 

И какво се оказа че към дата на пенсиониране ще имам:

1. Натрупване по осигурителната партида;

2. Размер на брутни вноски в УПФ;

3. Рисков коефициент.

 

Конкретните предложения:

Смятам за нелогично определянето на термина „гарантира“  в текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа на ……………..“ в чл. 3  (4) и (5). За гарантиране размер на периодично повтарящо се плащане може да служат клаузите в пенсионни договор и финасовата стабилност на страната по договора която гарантира това плащане. За да получи този договор и тази гаранция бъдещи плащания осигуреното лице плаща към момента на сключване определена сума, и тази сума не гарантира че договора ще бъде изпълнен в цялост.

 

Предложения:

1. Текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа“ да бъде заменен с текста „Когато основа за изчисление размерът на пенсията е“;

2. Концепцията за РИСКОВ коефициент е НЕЯСНА. Какви са рисковете които следва да бъдат обхванати в този коефициент? За „adverse selection“ ли става въпрос, за оперативен риск ли, за пазарен ли, за подписвачески ли …… следва да се разясни какво включва поне този коефициент.

вторник, 9 юни 2020 г.

актюерски еквивалент на пенсионните права за старост

Методиката е разработена в съответствие с чл. 4, ал. 6 от Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз (Съюза), на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).https://www.nssi.bg/images/bg/legislation/methods/Methodology_Transfers_2019.pdf

четвъртък, 19 декември 2019 г.

сряда, 13 ноември 2019 г.

ДВЕ < по-малко от ЕДНО или до кога ще ни правят на луди

Политици от всички партии не искат да обяснят как "пенсионната реформа" не работи и #КОЙ? спечели за последните 20 години.
"Две пенсии" са по-малко от една
Частните фондове не са създадени за това хората да получават по-високи пенсии, категорична е Ваня Григорова от КТ "Подкрепа"https://www.pariteni.bg/novini/pensionirane/dve-pensii-sa-po-malko-ot-edna-233100

четвъртък, 11 юли 2019 г.

EIOPA публикува становища по управлението на ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува четири становища (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions ) за подпомагане на националните надзорни органи в прилагането на директивата IORP II:
 • Становище относно използването на документи за управление и оценка на риска в надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно практическото прилагане на общата рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно надзора върху управлението на операционните рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно надзора върху управлението на екологичните, социалните и управленските рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)

 
The Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of IORPs is available via this link. Templates on the own-risk assessment documents is available via this link.

The Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment and transparency for IORPs is available via this link. Technical material relating to the common framework is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance risks faced by IORPs is available via this link

неделя, 19 май 2019 г.

На вниманието на работните групи по регламентиране фазата на изплащане!


сряда, 5 септември 2018 г.

Актюер и актюерска функция - промени КСО

МинФин предлага промени в КСО - връзка
Интерес предизвика предлаганите нови текстове за отговорния актюер и актюерската функция. Какво налага в кодекса за застраховане актюерската функция да бъде уредена по различен начин от това предвидено с предлаганите промени?

Технически резерви - предложени промени на КСО

МинФин предлага промени в КСО - връзка
Интерес предизвика предлаганите нови текстове за Техническите резерви в Чл. 213а.

стар текст
(5) Изчисляването на техническите резерви се извършва така, че:
1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии;

предложен нов текст

§ 22. В чл. 213а, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори и за внасяне на осигурителни вноски; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии и за отразяване на задълженията, които произтичат от придобитите от осигурените лица пенсионни права;“.

@!$%ۤ* ?
Имали "Експерт" в самолета??

събота, 14 май 2016 г.

КФН публикува методологията

КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

Повече


Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.
..................
9. Приема методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите и методологията за извършване на преглед на активите на пенсионните фондове, изготвени от ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ ЪРНСТ & ЯНГ”. Методологиите на български и на английски език са налични на сайта.

вторник, 16 февруари 2016 г.

Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия

6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. 

.......
Управляващият комитет (УК) ще одобри и ще внесе в Комисията за финансов надзор (КФН)предложение относно:
Застрахователен сектор:
• условията и критериите, въз основа на които резултатите на ПБ за застрахователния сектор ще стимулират действия по осъществяване на надзор, в т.ч. по отношение на капиталовата адекватност на застрахователните предприятия;
• очакваните срокове, в които предприятията трябва да постигнат съответствие с необходимите действия;
• проследяване на съответствието на предприятията с необходимите действия.
Сектор на пенсионните фондове:
 • условията и критериите, въз основа на които резултатите от прегледа за сектора на пенсионните фондове ще предизвикат прилагането на надзорни мерки;
• очакваните срокове, в които дружествата трябва да извършат необходимите действия;
• проследяването дали дружествата са предприели необходимите действия.
......


Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

вторник, 2 февруари 2016 г.

Бъдещото на лични пенсионни продукти на европейския единен пазар

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA ) публикува днес документ за консултация относно неговите съвети, свързани с развитието на единния пазар на ЕС за лични пенсионни продукти (Pan-European Personal Pension Product (PEPP)).
Това обществено допитване ще даде вход, в по-широкия контекст на поканата за консултации на Комисията, как може да бъде доразвита PEPP и възможна рамка за целия Европейски съюз. Консултативният документ съдържа окончателното становище на EIOPA относно привлекателността и възможността за създаване на втора режим Общоевропейски лични пенсионни продукти (PEPP). Този съвет взема под внимание отзивите на заинтересованите страни, получени чрез общественото допитване, проведено през лятото на 2015.
Основната цел на съвета на EIOPA е по-нататъшно изграждане на регулаторна среда за публично-частни партньорства, за да допринесе за осигуряването на адекватност на бъдещите доходи от пенсии. Това се счита също, че е един от приоритетните мерки за Плана за "Capital Markets Union Action Plan", както наскоро бе потвърдено от Европейската комисия.
Периодът на консултации ще приключи на 26 април 2016 г.

Консултативният документ и шаблона за коментари може да видите тук.
EIOPA-CP-16-001 Consultation Paper on EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pension products (PPP)
Start date: 01/02/2016 12:00
End date: 26/04/2016 18:00
Status: Open

вторник, 15 декември 2015 г.

Потребителските тенденции


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува днес своя четвърти годишник потребителските тенденции - Доклад за Европейското икономическо пространство. За първи път EIOPA анализира не само застрахователния сектор, но също така и сектора за професионални и лични пенсии.
В застрахователния пазар, ЕОЗППО идентифицира следните нови и нововъзникващи тенденции:

 • Разширените анализи на характеристиките на потребителите и "Big Data" позволяват продуктите да бъдат по-добре адаптирани към нуждите на потребителите. В същото време, някои притеснения относно поверителността и стратегии за сегментиране трябва да бъдат внимателно наблюдавани.
 • Необходимо е по-ефективно управление на потенциални конфликти на интереси. Тази тенденция се засилва от нарастващата сложност на някои застрахователни продукти.
 • Обучението и професионални изисквания за компетентност трябва да се подобри, за застрахователните посредници за да защитават интересите на потребителите. Предстоящата Директива (Insurance Distribution Directive) ще въведе важни реформи в това отношение.

А броят на тенденциите, открити през предходните години остават значителни:

 • Допълнителна цифровизация на застрахователния сектор предлага повече възможности, но в същото време може да създаде нови опасения за защита на потребителите.
 • Потребителите не винаги получават достатъчно ясна и разбираема информация за тяхното застрахователно покритие.
 • Доставка и търсенето на животозастрахователни продукти в разчетни единици (unit linked), се увеличава в контекста на среда на нисък лихвен процент, но потребителите често имат трудности да разберат рисковете, ниво на гаранции, разходи / такси и други характеристики на тези продукти.
 • Въпроси, свързани с управлението на щетите, по-специално в сектора на моторните застраховкi, продължават да бъдат основен източник на жалбите на потребителите.
 • Ниските нива на финансова грамотност на потребителите остават предизвикателни, а нивата варират значително в цяла Европа.

В сектора на пенсиите, ЕОЗППО продължава да спазва:

 • Промяна на рисковете, на членовете и бенефициерите, се дължи на промяната от дефинирани доходи към схемите с дефинирани вноски (Defined Contribution).
 • Нарастващото значение на информация и прозрачност, включително разкриването на разходите и таксите, отчасти поради преминаване към схеми с дефинирани пенсионни вноски. Все по-често на индивидите се налага да вземат комплексни финансови решения, засягащи тяхното планиране за пенсиониране, но предоставянето на информация за тези цели не се подобрява достатъчно бързо.
 • Нарастващото значение на възможността за прехвърляне на пенсионни права, задвижван от части от неотдавнашната финансова криза и продължаващото въздействие на разширяването на ЕС, които задействат допълнително личната мобилност в цяла Европа.
 • нарастващата либерализация на опции в т.нар фаза на изплащане (т.е. фазата, когато натрупаните пенсионни права започват да се изплащат).

Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "Нашата мисия е да гарантираме, че потребителите са защитени, третирани справедливо и да получат справедлива стойност за парите си. Нашият доклад на потребителските тенденции е от съществено значение за идентифициране на възникващите рискове за тази мисия, и за виждам как все по-добре се справяме с течение на времето. Ние виждаме тенденция за използването на иновативни анализи на клиентите и Big Data, което води застрахователите към развиването на по-персонализирани продукти и новаторски техники за сегментиране и ценообразуване. Това може да бъде положително за потребителите, но е възможно да доведат и до нови проблеми за защита на потребителите . В бъдеще, това е областта, в която е от основно значение да се разработят балансирани регулаторни и надзорни подходи, които адекватно да защитават потребителите и да подкрепят на иновациите. "
EIOPA Fourth Consumer Trends Report​

понеделник, 14 декември 2015 г.

Устойчиво, отговорно и въздействащо инвестиране (SRI)

"Устойчиво, отговорно и въздействащо инвестиране (SRI) е инвестиционна дисциплина, която отчита критериите за екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG) за генериране на дългосрочни конкурентни финансови резултати и положително социално въздействие."


Седем от най-големите пенсионни и застрахователни доставчици в Швейцария са обединили усилията си за създаване на сдружение за устойчиви и отговорни инвестиции.
The SVVK-Asir е основана, за да помогне на своите членове да изпълняват своите "доверителни" задължения включително критерии ESG в техните инвестиции.
В първата част на акронима са заиствани името на Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen, а втората от френската асоциация Suisse pour des investissements responsables.
Учредителните членове включват AHV фонд от първия стълб, публичния пенсионен фонд Publica, пенсионните фондове за кантона Цюрих BVK, пенсионната плана на телекомуникационната компания Swisscom (ComPlan), пенсионния фонд на пощенската услуга (PKPost), пенсионен фонд на федералните железници SBB (PKSBB) и фонд Suva за застраховка срещу злополука.
Повече от Investment&Pension Europe