Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет презастраховане. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет презастраховане. Показване на всички публикации

сряда, 10 февруари 2016 г.

Презастрахователна ефективност

Ефективност - "... Според легалната дефиниция в българското законодателство (допълнителните разпоредби от Закона за сметната палата) ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността."
Въпроса е какви цели се поставят в презастрахователната програма и каква е същността на "презастраховането" - управление на капитала, трансформиране на риск или управление на капитала чрез трансфирмиране на риск.

В регламента за определяне на изискванията за платежоспособност презастраховането играе съществена роля, тъй като с дела на презастрахователя директно се намаляват техническите резерви следователно и капиталовото изискване. Дали обаче всеки договор сключен с презастраховател може да се нарече "презастрахователен договор"? В практиката са известни случай, при които финансови инструменти (Securitizing catastrophe riskcatastrophe bond) се използват за ефективно трансфериране на риск. Каквито и техники/инструменти да се използват ключово е значението на термина риск.
Международната практика показва, че при определяне ефективността на презастрахователната политика следва да се обърне внимание върху:


 • Процедури за оценка на ефективното прехвърляне на риск;


 • Индентифициране нивото на прехвърляне на риск (дали е в съотвествие с определените граници за поемане и трансфериране на риск от компанията);


 • Избора на презастрахователни контрагенти и оценка тяхната кредитоспособност, както и диверсификацията м/у контрагентите;


 • Оценка на ликвидността (несъотвествие м/у плащанията и въстановяването от презастраховане).

 • Особено внимание трябва да се обърне при извършване на оценката, с цел да се определи дали тя е фокусирана повече върху управлението на капитала, отколкото към прехвърлянето на риска. Следва да се гарантира, че с тези договори се прехвърля значителна част от риска и следователно могат да бъдат разглеждани, като презастрахователен договор. В случай, че липсва съществен трансфер на риск, договорът може да се счита за НЕпрезастраховане, а като финансов инструмент и поради това не може да се използва за да осигури капиталово облекчение при определяне на изискванията за платежоспособност.

  вторник, 2 декември 2014 г.

  Fitch прогнозира още сливания в презастрахованелният сектор


  Фирмата за кредитни рейтинги Fitch заяви, че очаква нарастване на броя на сливания в презастрахователния сектор, фирмите могат да обърнат внимание на възможни придобивания в опит да се справят с натиска на пазара.
  - Вижте повече на:
  http://www.theactuary.com/