Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Отговорен актюер. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Отговорен актюер. Показване на всички публикации

сряда, 23 юни 2021 г.

Промяна наредби пенсионно осигуряване

Регламентиране фазата на изплащане. 

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 29.06.2021 г. включително.

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г.

четвъртък, 17 януари 2019 г.

Позиция актюер


ACTUARYGroupama in Bulgaria is an Insurance company, part of Groupama Assurances Mutuelles (former Groupama S.A.)
• Participation in the development of new products (drafting profit tests, determining product tariffs and actuarial basis);
• Calculation of the technical provisions of insurance portfolio;
• Analysis and control of the reliability and quality of data used in the calculation of technical reserves; 
• Responsibility for selection of the most appropriate methods of calculation the technical reserves. Comparison of assumptions against experience;
• Portfolio quality analysis - profit analysis and price revisions;
• Calculation of Best Estimate and Risk Margin ;
• Delivery of Input Data and Validation of the calculation of Underwriting SCR;
• Delivery of Input Data and Validation of the calculation of Counterparty Default Risk SCR related to reinsurance;
• Opinion on the Reinsurance Program and monitoring of the performance of reinsurance activities;
• Actuarial reports to the Management and to the FSC.

https://www.jobs.bg/job/4679215

събота, 12 януари 2019 г.

Позиция актюер
ActuarySogelife is a life insurance company, established in Sofia by Société Générale Insurance and Société Générale Expressbank in May 2007.
Sogelife Bulgaria has currently more than 240 000 clients in its portfolio. Our aim is to provide those clients with quality products from a wide range of flexible insurance solutions and personalized offers. We are looking to enhance our team with a go-oriented and self-driven Actuaryсряда, 5 септември 2018 г.

Актюер и актюерска функция - промени КСО

МинФин предлага промени в КСО - връзка
Интерес предизвика предлаганите нови текстове за отговорния актюер и актюерската функция. Какво налага в кодекса за застраховане актюерската функция да бъде уредена по различен начин от това предвидено с предлаганите промени?

Технически резерви - предложени промени на КСО

МинФин предлага промени в КСО - връзка
Интерес предизвика предлаганите нови текстове за Техническите резерви в Чл. 213а.

стар текст
(5) Изчисляването на техническите резерви се извършва така, че:
1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии;

предложен нов текст

§ 22. В чл. 213а, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори и за внасяне на осигурителни вноски; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии и за отразяване на задълженията, които произтичат от придобитите от осигурените лица пенсионни права;“.

@!$%ۤ* ?
Имали "Експерт" в самолета??

сряда, 21 март 2018 г.

Актюер? Професията която изчезва?

Може ли технологията да доведе до изчезването на професия?
В исторически план се е случвало - дръндарство, мутафчийство, кочияш .....  , а в по-близкото минало (машинопис, телефонис) , в близко бъдеще ще има масово автомобили без шофьори и професията "водач на МПС" ще последва професията на на "Кочияш".

Дали актюерската професия е на същия път, със затихващи функции и оставане в историята?
В регионален план, новите членове на БАД са все по-малко, а сертифицираните от КФН лица придобили право за отговорен актюер още по-малко. Същевременно активните обяви за работа като DataScientist в България в момента са >8, "business annalist" много повече, а новите технологии дават все по-лесен достъп до все по-сложни статистически методи приложими в застраховането. 

От друга страна по непотвърдени данни в глобален мащаб ръста на сертифицираните актюер и е 5,4 % годишно (7,9% за Европа)


Може би въпроса за актюерската професия е не "дали" ще изчезне, а по-скоро "как и в какво" ще се трансформира защото едно е сигурно, новите технологии дават нови възможности, но и поставят нови изисквания пред актюерите..

четвъртък, 15 юни 2017 г.

Не регулираната професия Актюер

Интервю с NATHALIE BERGER в http://www.theeuropeanactuary.org
Началник отдел, застраховане и пенсии
В дирекция "Финансова стабилност и капиталови пазари" (DG FISMA) на Европейската комисия


................................................
Как виждате променящата се роля на актюерите в застрахователни дружества и смятате ли да дадете специално признание дипломата на CERA за управление на риска?

"Разглеждам и оценявам тяхната роля, като изключително важна. Актюерската функция вече се признава официално в законодателството. Те са призвани да играят много важна роля за осигуряване на здравословно функциониране на застрахователните предприятия и пенсионните фондове. Проблемът е, че тази професия не е регламентирана. Регламентирана е само в някои държави-членки.
За да получите признание на равнище ЕС, е необходимо признаването на национално ниво. Това е първата стъпка."


Сялата статия в The European Actuary no 14 - apr 2017

сряда, 17 май 2017 г.

Въвеждане на МСФО 17 Застрахователни договори

Project UpdatesЗа да съвпадне с публикуването на новия стандарт за застрахователни договори, IFRS 17, който ще бъде издаден на 18 май 2017 г., Фондацията (Global Standards for the world economy) ще проведе две уеб сесии на живо, за да представи стандарта.

Членът на IASB Даръл Скот и техническият директор на Андреа Прайде ще предоставят общ преглед на изискванията в МСФО 17, след което участниците могат да задават въпроси. Всяка сесия, включително Q & A, ще продължи около 45 минути.

Регистрирайте се, за да гледате "Въвеждане на МСФО 17 Застрахователни договори"
Няма такса за изслушване на уеб представянето, но е необходима регистрация. За да се регистрирате за уебкаст, кликнете върху предпочитаната от вас сесия по-долу.

Дата и час (BST):

Техническа информация

За достъп до презентацията компютърът ви трябва да има инсталиран Windows Media Player. За технически въпроси относно представянето, моля, свържете се с Боб Янг.

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно проекта посетете страницата на проекта за IFRS 17.

понеделник, 24 април 2017 г.

Нов правоспособен актюер

На заседанието си на 19.04.2017 г. КФН реши:
....................
13. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на г-жа Валя Тодорова Орешкова.

Честито колега!

вторник, 21 март 2017 г.

Нов актюер

На заседанието си на 21.03.2017 г. КФН реши:

......
6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Любов Александрова Генчева,

Честито колега!

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Актюерска ГлобализацияIFoA и SOA се обединяват и работят заедно за насърчаване на квалификацията на актюерите, като създават Certified Actuarial Analyst (CAA) с цел:

  • да достави квалификацията на CAA в световен мащаб
  • да търси партньори сред актюерски сдружения
  • Засилва ангажиментите си да служи на по-широк кръг в актюерската професия, и на обществеността.
Новата организация ще даде подкрепа на тези, които изпълняват актюерски роли в тяхната работа, както и ще предостави на възможност за придобиване на адекватни технически умения в сектора на по-широките финансови услуги, което ще спомогне за осигуряване на обществено доверие в работата на актюерите. САА също така ще улеснява растежа на актюерския капацитет в развиващите се пазари, където тази роля е не достатъчно развита.Повече

сряда, 16 март 2016 г.

Проект наредба платежоспособност

Наредба № …от ………… г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

http://www.fsc.bg/d.php?id=16967 

вторник, 8 март 2016 г.

Нов сертифициран актюер

На заседанието си на 29.02.2016 г. КФН реши:

1. Признава на Зорница Иванова Николова-Захариева пълна правоспособност на отговорен актюер по чл. 2, т. 1 от наредба № 31, придобита след положен успешно изпит пред професионална организация на актюерите.

Честито

понеделник, 22 февруари 2016 г.

вторник, 6 октомври 2015 г.

Кариера в ЗАД “Алианц България”

АКТЮЕР, ТАРИФИ (Ref. № PAC0415)

ООСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Участва в текущото и годишно актюерско обслужване на застрахователната дейност на ЗАД "Алианц България";
• Участва в разработването на сметните основи и технически планове на застраховките;
• Участва в изготвянето на актюерски оценки за състоянието на портфейла, развитието на рисковете, размера на застрахователните резерви и фондове, за ефективността от инвестирането на резервите и собствените средства.

Документите (моля посочете референтния номер на позицията за която кандидатствате) се подават до 09.10.2015г.(вкл.)