Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 1 декември 2015 г.

Кодекс застраховане, малко преди приемане на второ четене

Текст е цитат от mediapool

Идеята застраховката "Гражданска отговорност" да може да се продава и купува онлайн не влезе в новия Кодекс за застраховането. Според обясненията на Агайн има риск при попълването на документите да се допуснат грешки, които не могат да се поправят.
Парламентът отхвърли предложението ресорният заместник–председател на Комисията за финансов надзор да може еднолично да преоценя стойността на активите и размера на резервите на застрахователните компании.
С изключение на текста за концентрацията на власт в ръцете на заместник-председателя на КФН, отговарящ за застрахователния пазар, дебат по останалите текстове в зала нямаше.
Бившият заместник-председател на КФН Борислав Богоев каза, че експерти имат възражения и срещу наемането на консултант за изработване на методиката за стрес тестовете на пенсионните фондове и застрахователните дружества у нас. Богоев попита не беше ли редно да се подготвят хора за такава дейност и кой ще интерпретира резултатите от стрес тестовете. Според бившия зам.-председател на КФН резултатите могат да бъдат използвани за нечисти цели.
Единствено "Регионален консоциум Ърнст и Янг" изяви желание да подготви методология за извършване на преглед на активите и стрес тестове на пенсионните фондове и застрахователните дружества, съобщи КФН междувременно във вторник. Ориентировъчната цена на поръчката е 1.7 млн. лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар