Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Одитор. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Одитор. Показване на всички публикации

вторник, 31 януари 2023 г.

IRFS 17 - webinar, payed

 

Управителният съвет на Българско актюерско дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на първото ни за тази година обучение, което ще се проведе в електронна форма на тема  "IRFS 17" с лектори от Испанската Актюерска Асоциация. Уебинарът ще се проведе на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 16.00 часа до 20.30 часа.

Регистрацията и периода на потвърждение ще бъде до 10 февруари 2023 г.

Необходимо е да изпратите заявка на office@actuarybg.org.

Уебинарът е безплатен за членове на БАД /с платен членски внос за 2022 г./.

За всички останали таксата за участие е 200 лв.

Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване по следната банкова сметка на Българско актюерско дружество:

Уникредит Булбанк
Клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00

При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с техническия сътрудник.

Участието в семинара носи 8 CPD точки за членове на БАД.

С уважение,
Управителен съвет
Българско актюерско дружество

 

IFRS9 impairments – free webinar

 On behalf of the Board of the Polish Actuarial Association I have pleasure to invite members of the CEE actuarial associations to its complimentary „Open Floor” series webinar, „IFRS9 impairments – actuarial work in disguise!” which will take place on 1 February 2023 at 5pm CET

Actuaries are so busy with IFRS17 that they tend to forget about IFRS9, its twin sister on the asset side. They should have a good understanding of both Standards as in the end, it is their interaction, not IFRS17 solo, that matters. That is why we organise a short presentation on IFRS9 for the Polish Actuarial Association. We start with a high-level overview of IFRS9 and then zoom in on the quantitative aspects of IFRS9, that are quite interesting for actuaries:

·         IFRS9 in a nutshell – the three stages of IFRS9, why they were introduced and how they relate to IFRS17,

·         IFRS9 impairments – how they can be calculated using a blend of Life and Non-Life actuarial techniques,

·         IFRS9 in practice – challenges that you may encounter when implementing IFRS9 at your insurance company.

 

When & Where:

 

When: 1 February 2023 (Wednesday) at 17.00 CET, Zoom meeting (https://zoom.us/j/99358160143) (no password required)

 

Duration: the webinar is expected to last 60-70 minutes, including the Q&A.

  

The webinar is free of charge and no registration is required. The webinar will be delivered in English.

събота, 11 април 2020 г.

Лекции МСФО 17 IFRS 17

Международна финансова отчетност за застрахователи
Книгата на IFRI е резултат от усилията за сътрудничество от страна на актюери и счетоводители за подпомагане на разбирането на концепциите, стоящи зад финансовите отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане®, издадени през май 2017 г. Книгата на IFRI предлага цялостен анализ за северноамериканските аудитории с акцент върху отчитането на цялото застрахователно предприятие, а не само неговите застрахователни договори.

International Financial Reporting for Insurers

ISBN (електронна книга): 978-0-9913363-4-0 ISBN (мека корица): 978-0-9913363-6-4 ISBN (твърда корица): 978-0-9913363-5-7

Eфективната дата на стандарта ще бъде отложена за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г. - International Accounting Standards Board

петък, 19 януари 2018 г.

МСФО17 - инструмент за количествена оценка

SecondFloor отново предлага възможност за запознаване и оценка на ефектите от въвеждането на новите регламенти и изисквания в застраховането. Аналогично на инструмента за отчитане по Платежоспособност 2 (QRT_calculator.xlsm), предоставен безплатно по време на подготвителната фаза, сега SF предлага възможност за свободна (в MS Excel файл) оценка на въвеждането на МСФО17 . 
Предварителният преглед на стандарта подпомага подпомага въвеждането на стандарта и това как да се организира отчитането по МСФО. Визуализацията илюстрира новата концепция за договорния маржин на услуги. Свободна версия може да изтеглите, след регистрация.

Новият МСФО 17 "Застрахователни Договори" представлява фундаментална промяна във финансовото отчитане и много застрахователни компании вече поставят това предизвикателство в своя дневен ред. МСФО публикува информационен лист.
2021 е крайния срок за въвеждане на стандарта. Подготовката означава, че всички релевантни и минали данни, необходими за постигане на ретроспективно съответствие (което е едно от основните предизвикателства на МСФО 17), са в подходящ формат и детайлност.
Освен това трябва да се предвиди и година на сравнително отчитане, което означава, че действителната готовност трябва да бъде постигната преди 2021г.

сряда, 17 май 2017 г.

Въвеждане на МСФО 17 Застрахователни договори

Project UpdatesЗа да съвпадне с публикуването на новия стандарт за застрахователни договори, IFRS 17, който ще бъде издаден на 18 май 2017 г., Фондацията (Global Standards for the world economy) ще проведе две уеб сесии на живо, за да представи стандарта.

Членът на IASB Даръл Скот и техническият директор на Андреа Прайде ще предоставят общ преглед на изискванията в МСФО 17, след което участниците могат да задават въпроси. Всяка сесия, включително Q & A, ще продължи около 45 минути.

Регистрирайте се, за да гледате "Въвеждане на МСФО 17 Застрахователни договори"
Няма такса за изслушване на уеб представянето, но е необходима регистрация. За да се регистрирате за уебкаст, кликнете върху предпочитаната от вас сесия по-долу.

Дата и час (BST):

Техническа информация

За достъп до презентацията компютърът ви трябва да има инсталиран Windows Media Player. За технически въпроси относно представянето, моля, свържете се с Боб Янг.

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно проекта посетете страницата на проекта за IFRS 17.

вторник, 13 декември 2016 г.

Комуникацията между КФН и Одиторите

ЕОЗППО ПУБЛИКУВА НАСОКИ върху улесняването на ефективен диалог между националните надзорни органи  и одиторите.
Европейският и орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), публикуван  Насоките за улесняване на ефективен диалог между националните компетентни органи (НКО) надзор над застрахователните предприятия и на задължителните одитори на тези предприятия.

Целта на насоките е да се улесни и поддържане на ефективен диалог между НОК и задължителните одитори или одиторски дружества чрез определяне на обща рамка за ефективно и конструктивна комуникация. Насоките определят основните характеристики на ефективен диалог, като в обхвата на информацията, която се споделя, под формата на комуникация, участниците в обмена на информация, честота и време, и комуникацията между органите и одиторите колективно.

Липсата на опростена и добре развита форма за диалог между одиторите и надзорните органи често се разглежда като пропусната възможност да се възползват взаимно от одиторската и надзорната работа . Тези насоки помогнат не само да се развива и още конвергенцията на съществуващите различия в практиките, прилагани в рамките на Европейския съюз, но също така подкрепя общите цели на Платежоспособност II в подобряването на защитата на притежателите на полици и запазването на финансовата стабилност.

Насоките ще започнат да се прилагат до 31 май 2017 г. По-ранното прилагане се насърчава.