Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет управление на риска. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет управление на риска. Показване на всички публикации

петък, 11 ноември 2022 г.

EIOPA’s Artificial Intelligence Governance 2022 event.

 We have the pleasure to invite you to the EIOPA’s Artificial Intelligence Governance 2022 event.

Purpose:

The advent of new technologies such as Artificial Intelligence (AI) represent significant benefits for a data-driven sector such as the insurance industry. It also raises some challenges that need to be adequately addressed. With the present event EIOPA aims to continue its engagement with stakeholders to discuss the opportunities and challenges arising from the use of AI in insurance. The event will focus on AI governance, providing and overview of the different governance and risk management measures insurance undertakings can use to ensure the use of ethical and trustworthy AI systems in insurance.   

Time:

Thursday, 15 December 2022 at 09:30 – 13:15 CET/ CEST

Place:

 • Online via WebEx.
 • Dial-in details will be shared 1 day prior to the event only with all of the registered participants.

Registration:

 • Please register via the link below latest by Monday12 December 2022:

>>> Click here to register <<<

 

 • Participation is free of charge and there is no limit to the number of participants from each organisation.

Materials:

We look forward to welcoming you at our event.

Kind regards,

- EIOPA Training & Events Team -

вторник, 21 май 2019 г.

Топ актюерски технологии - 2019

Изследване на SOA има за цел да разбере сегашното и планираното използване на различни видове технологии и инструменти и да подчертае онези технологии, които се очаква да растат най-бързо сред актюерите през 2019 г. Той също така изследва нарастващия набор от нови технологии и обсъжда перспективите на способностите на да ги приемат.
https://www.soa.org/resources/research-reports/2019/actuarial-innovation-technology/

Общество на актюерите (@SOActuaries) туитна в 5:00 сл.об. на вт, май 14, 2019: Дали сте в крак с най-новите технологии и инструменти за дачнни? SOA Top Actuarial Technologies 2019 - трябва да бъде обърнато специално внимание на визуализацията на данните, Python и без сървърната архитектура.

Ключови констатации:

 • • Видовете технологии, които актюерите очакват да разширят да използват най-много през следващата година включват визуализация на данни, предсказуемо моделиране, изчислителни облаци и съхранение, и инструменти за сътрудничество. 
 • • Визуализацията на данните е не само най-бързо развиващата се технология сред актюерите, но се използва и най-много актюери, отколкото другите технологии посочени в изследването. 
 • • Инструментите за прогнозно моделиране R и Python понастоящем се използват от най-много актюери в сравнение с всички други инструменти в проучване. Те също са сред най-бързо нарастващите в употребата им сред актюерите. 
 • • Очакваното увеличение в употребата високите технологии се очаква да дойде в по-голяма степен от актюери, които в момента използват тези инструменти, отколкото от тези, които планират да започнат да ги използват. 
 • • Въпреки че съществуват много фактори, които стимулират увеличеното използване на тези технологии, общата тема е как те могат да допринесат за повишаване на ефективността на актюерската работа. 
 • Има и много нови технологии, които актюерите очакват да навлязат в работата им и след 2019г. Някои актюери очакват да включат автоматизация на процесите, без сървърна архитектура и разширение в използването на приложения и библиотеки с отворен код. 
 • • Експерти, интервюирани като част от този проект, показват увереност, че актюерите са способни да усвояват и прилагат нови технологии, ако им се даде подходящ приоритет.


#SOActuaries

неделя, 19 май 2019 г.

На вниманието на работните групи по регламентиране фазата на изплащане!


събота, 18 март 2017 г.

T4U спира в средата на тази година

Важно: Поради бюджетни ограничения Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ЕОЗППО ще трябва да изведе от експлоатация T4U от втората половина на 2017 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II. Инструментът няма да бъде актуализиран, за да поддържа 2.2.0 или следващите таксономии.

Голям брой компании на българския застрахователен пазар използват този инструмент за генериране на отчетите си към КФН и ЕОЗППО (XBRL формат) и изваждането от експлоатация на Т4U може да доведе до съществено напрежение или невъзможност за генериране и подаване на отчетните форми след средата на тази година.

XBRL генератори, SCR калкулатори и инструменти за изготвяне на ORSA доклади.

петък, 25 ноември 2016 г.

S2AV методика за оценка на застрахователните компании

Ед Морган и Джерами Кент от Milliman в своя статия разглеждат някои от предизвикателствата в оценяването на застрахователни компании под рамката на Платежоспособност II и предлага възможна методика на оценяване, за да отговори на нуждите на потенциалните инвеститори за определена перспектива в сделки по сливания и придобивания . Докато при Платежоспособност II редица фактори могат да повлияят на разпределението на печалбата, авторите смятат, че най-важните фактори, особено в средносрочен и дългосрочен план, ще бъдат необходимото ниво на Solvency II капитал и собствените средства на разположение за неговото покритие.

S2AV: A valuation methodology for insurance companies under Solvency II

вторник, 11 октомври 2016 г.

Актюерски предизвикателства

Актуалните предизвикателства пред застрахователните компании в средно срочен план са свързани с изместване на фокуса от процесите свързани с привеждане на дейността в съотвествие с регламентите за Платежоспособност II и съзтаване на система за отчитане на риска, към създаването на ефективна, стабилна и зряла система за управление на риска на компаниите.

Традиционно, актюери са активни участници в процесите по финансовите оценки на застрахователите и процесите по поемане на рискове (ценообразуване, определяне на резерви). Развитието на управлението на риска към по-цялостен и стратегически подход разшири обхвата на актюерската работа към областта на управлението на риска, както и други включително роля в дейносттите свързани с капиталовите изисквания и прогнози, валидиране на модели, презастраховане, оценката на собствения риск и платежоспособността.

В съответствие с това развитие, актюерските сдружения по света постепенно налагат управлението на риска в инструментариума на актюера, гарантирайки професионалните качества на актюерите в тази област. Примери за това са: включването на управлението на риска в актюерското образование, организирането на семинари по управление на риска, публикуването на най-добрите практики, създаване на специфични стандарти и насоки за прилагане.