Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет XBRL. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет XBRL. Показване на всички публикации

събота, 5 октомври 2019 г.

Платежоспособност 2 - промяна

Обща информация: EIOPA наложи регламент 2019/981, изменящ Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, по-рано тази година. Значителна част от регламента вече е в сила, което означава, че те трябва да бъдат взети предвид при отчитането на 4 ноември. Изменения, които не са приложими за отчитането на Q3 за тази година, ще бъдат въведени заедно с актуализацията на таксономията 2.4.0 по-късно тази година. Подробна информация за регулаторните изменения се публикува на EUR-Lex.

сряда, 27 септември 2017 г.

Каккво ще замени Т4U?

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) предоставя технически стандарти за прилагане относно отчитането и оповестяването и публикува окончателната версия 2.2.0 на таксономията.

Таксономия 2.2.0 е актуализиран стандарт с изисквания за надзорно отчитане и публично оповестяване. Отчетите за четвъртото тримесечие на 2017 г. и годишният доклад за 2017 г. следват новите насоки за техническо изпълнение. Това се отнася за всички застрахователни дружества в рамките на режима "Платежоспособност II". Освен това могат да се прилагат и специфични национални регулаторни изисквания за докладване.
Таксономията 2.2.0 може да бъде изтеглена тук.

ВАЖНО: Инструментът за застрахователи (T4U) не поддържа Таксономия 2.2.0.

Използвате ли нашия безплатен QRT инструмент?

Продуктите на SecondFloor позволяват ефективно, аналитично, регулаторно и управленско отчитане , навреме всеки път. SecondFloor е предпочитан доставчик за широк диапазон от услуги; платформи за вътрешен модел, стандартна формул и инструмент за регулаторно отчитане.
QRT (XBRL), SFCR, ORSA и RSR.

сряда, 7 юни 2017 г.

Версия 2.2.0 на Таксономия на Solvency II XBRL

ЕОЗППО публикува версия 2.2.0 на таксономията "Solvency II XBRL" на Solvency II, която се прилага от застрахователните дружества за отчитане с референтната дата от 31 декември 2017 г. EIOPA приканва всички заинтересовани страни да предоставят обратна информация относно проекта до 30 юни 2017 г. Имейл на xbrl@eiopa.europa.eu. За допълнителна информация относно актуализираната версия на таксономия на Solvency II XBRL, моля, вижте бележките за изданието Taxonomy. Окончателната версия 2.2.0 е планирана да бъде пусната в средата на юли 2017 година.

ЕОЗПП също така актуализира списъка с валидации и списъка на известни проблеми за версия 2.1.0 на таксономия на Solvency II XBRL.

четвъртък, 6 април 2017 г.

Промяна в регламенти с таксономия 2.2.0 насрочена за юли 2017

От ЕОЗППО биха искали да използват пускането на таксономия версия 2.2.0, насрочено за месец юли 2017 г., за коригиране на грешките, установени в Технически стандарти Платежоспособност II за прилагане на пакета за докладване.
ЕОЗППО обяснява, че през последните месеци е получил редица коментари от заинтересовани страни (главно чрез Q & A), насочени към грешки, намерени най-вече в инструкциите (приложения 2 и 3) на шаблони отчетност (Регламент за изпълнение (ЕС) за 2015 г. / 2450 по отношение на шаблоните за подаване на информация на надзорните органи), и стандартите за отчитане и за разкриване (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2452 за установяване на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците на доклада за платежоспособността и финансовото състояние).
Затова ЕОЗППО ще пусне три седмично допитване до обществото, от 19 април, за да бъдат направени промените.

събота, 18 март 2017 г.

T4U спира в средата на тази година

Важно: Поради бюджетни ограничения Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ЕОЗППО ще трябва да изведе от експлоатация T4U от втората половина на 2017 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II. Инструментът няма да бъде актуализиран, за да поддържа 2.2.0 или следващите таксономии.

Голям брой компании на българския застрахователен пазар използват този инструмент за генериране на отчетите си към КФН и ЕОЗППО (XBRL формат) и изваждането от експлоатация на Т4U може да доведе до съществено напрежение или невъзможност за генериране и подаване на отчетните форми след средата на тази година.

XBRL генератори, SCR калкулатори и инструменти за изготвяне на ORSA доклади.

понеделник, 24 октомври 2016 г.

Изменения в техническите стандарти (ITS)


На 20.10.2016, Европейската комисия прие технически стандарт за (ITS) за изменение и коригиране на отчетните форми по S2, (проект - http://blog.bgactuary.eu/2016/06/s2.html)


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1868 НА КОМИСИЯТАот 20 октомври 2016 годиназа изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Изменения в техническите стандарти (ITS)


На 20.10.2016, Европейската комисия прие технически стандарт за (ITS) за изменение и коригиране на отчетните форми по S2, (проект - http://blog.bgactuary.eu/2016/06/s2.html)


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1868 НА КОМИСИЯТАот 20 октомври 2016 годиназа изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

петък, 8 юли 2016 г.

Окончателно спиране на инструмента XBRL за предприятия

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) планира да пусне обновена версия на Инструмент за предприятията (T4U), свързани с XBRL отчитането съгласно Платежоспособност II в октомври 2016.
Целта на този последен ъпдейт е в подкрепа на първия пълен цикъл на докладване Платежоспособност II през 2016 година и да се даде на компаниите време да се премине към пазарни решения.
Новата версия ще се основава на версията на XBRL таксономия която ще бъде публикувана на 15 юли 2016 г. Тази версия отразява измененията на делегиран регламент Платежоспособност II , които са свързани с инвестиции в инфраструктурни проекти.ЕОЗППО ще спре поддръжката на инструмента за предприятията от юли 2017.


Първа (бета) версия на T4U е публикувана през декември 2014 г. и от тогава е актуализиран шест пъти. За повече информация: https://goo.gl/mafcDDБГАктюер вече има възможност да предложи цялостни решения във връзка с изчислението и попълване на отчетните форми по платежоспособност 2.

събота, 23 април 2016 г.

Бъдещето на проекта T4U

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) възнамерява да проучи възможността за актуализиране на инструмента за предприятията (T4U), свързани с XBRL отчитането съгласно Платежоспособност II. Целта на тази актуализация е да се гарантира покриването на отчетния Платежоспособност II по време на първата година.

Новата версия ще се основава на следващата версия на XBRL таксономия, който ще отрази измененията на Платежоспособност II делегиран регламент свързани с инвестиции в инфраструктурни проекти. Новата XBRL таксономия е ще се публикува през юли 2016 г..

С цел да се направи оценка на зрелостта на пазара, оценка на информация за алтернативни инструменти и да се даде на участниците на пазара поглед върху техническото изпълнение на T4U, ЕОЗППО ще организира събитие на 30 май 2016 г. във Франкфурт.

Окончателното решение за по-нататъшно прекратяване поддръжката на T4U ще бъде взето по време на срещата на Съвета на надзорниците на ЕОЗППО в юни 2016.

Prospects for the XBRL Tool for Undertakings

понеделник, 18 април 2016 г.

Спира поддръжката на T4U (Tool for Undertakings)

T4U ( Инструмент за застрахователните предприятия) ще бъде изведен от експлоатация през втората половина на 2016. Текуща версия не ще бъде в състояние да покрие следващата актуализация таксономия 2.1.1 (15.01.2017 тестов, 28/2/17 в действие и референтна дата 30/06/17). Очаквания брой на засегнатите от това предприяти е над 1000 застрахователи в Европа (предимно малки и средни застрахователи), които използват този инструмента за попълване и верифициране на отчетите си по платежоспособност 2.
Повече за T4Uвторник, 7 юли 2015 г.

EIOPA публикува Set 2 на техническите стандарти и насоки (ITS) по Платежоспособност II

EIOPA/ЕОЗППО  публикува втория набор от проекти на технически стандарти (ITS) и Насоки за Solvency II. Комплектът включва различни области от всички три стълба на Платежоспособност II (количествена основа; качествени изисквания; отчетност и разкриване на информация). ITS и Насоките бяха финализирани след обществената консултация по-рано тази година, по време на който ЕОЗППО получили над 4500 коментара.

С настоящата публикация ЕОЗППО взема още една стъпка към гарантиране на навременното изпълнение на Платежоспособност II.

Всички ITS и насоките, предоставени от ЕОЗППО в последните две години представляват солидна основа за прилагането на Платежоспособност II и ще насърчат последователно и сближаващо прилагане на новия режим, основан на риска. По-късно през юли 2015 г., ЕОЗППО ще пусне на XBRL таксономия основа на надзорната отчетност. Това ще позволи на предприятията да финализират подготовката им за докладване по силата на Платежоспособност II.

Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "Публикуването на тези стандарти и насоки е крайъгълен камък за Solvency II и за ЕОЗППО Кулминацията на дълъг и задълбочен процес на разработване и обществено обсъждане, за което искам да благодаря на всички заинтересовани страни, които са предоставили.. коментари и взеха участие по време на етапа на консултации, в частност членовете на Групата на участниците EIOPA на застрахователна и презастрахователна дейност. Техните коментари и предложения са допринесли за по-добре балансиран регулаторен пакет. "

На въпроси, свързани с прилагането на регламента, по-специално във връзка с насоките на ЕОЗППО за прилагане и използването на безрисковите лихвени нива, ще бъде отговорено чрез Q & A Tool на регламент. Мониторингът на сближаване прилагането на новата рамка за целия ЕС ще информира за бъдещите действия.

Документацията може да бъде разгледана на сайта на EIOPA е:

вторник, 23 юни 2015 г.

Семинар за инструмента XBRL за застрахователни предприятия

Европейският орган за застраховане и професионални пенсии (EIOPA) има удоволствието да съобщи "Meet-the-Market Workshop" на инструмент за застрахователни предприятия (T4U), свързан с XBRL отчитането съгласно Платежоспособност II. Семинарът ще се проведе на 8 юли 2015 г. във Франкфурт на Майн, Германия.

EIOPA очаква, че доставчиците на ИТ решения за пазара ще бъдат в състояние да го използват занапред и да подкрепят по-нататашно развитие на проекта T4U, като планира да направи наличен инструмента използвайки отворен код. През втората половина на 2016 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II, EIOPA възнамерява да изведе от експлоатация T4U поради бюджетни ограничения.

Поече за проекта отчетност на застрахователни предприятия (T4U)

вторник, 17 февруари 2015 г.

XBRL генератор, толкова лесно, като база данниНеобходимостта от прозрачност и контрол на финансовите институции непрекъснато се увеличава. Това е особено вярно за регламенти Solvency II, в която се отчитането пред властите и пазара играе централна роля. Освен това, събирането на данни е предназначено да помогне за сравнение финансови институции и предотвратяване на системни рискове. Следователно, процеса на отчитане по Solvency II е изправен пред няколко трудни предизвикателства:
Първо, броят на факти, които се докладват е значителен и дори може да нарасне през идните години.
На второ място, с обединяването на всички факти (данни), събрани изисква високо ниво на стандартизация на описанието на всички данни.
Трето, фактите които следва да бъдат оповестени, са многоизмерни и всеки факт е с няколко характеристики (валута, вид, година, предмет на дейност ...).
Не на последно място, факти са вкарани в мрежа от взаимни връзки и трябва да бъде в съответствие с един от друг.
Среща на всички тези изисквания, е възможно само чрез използване на общ език за описване на фактите, които са съобщени. Избраният език за застрахователният сектор, както и за банките, е XBRL.
Въз основа на единна таксономия тя има за цел да опише възможно най-точно фактите в пълната им сложност (валута, вид, година, предмет на дейност ...). Въз основа на тези описания XBRL генератори ще променят хаоса на вътрешни данни на компанията в стандартизиран идентични отчетен формат на регулатора.
Как това генериране да се случи? И по-важното е защо сме убедени, генераторът трябва да се основава на технологията на базата данни? Това са въпросите, които се дискутират в тази статия.
XBRL генератор, толкова лесно, като база данни

понеделник, 2 февруари 2015 г.

Под риск ли е въвеждането на S2? Бюджета на EIOPA съкратен с 7,6%.

Съветът на надзорниците на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) одобри бюджета за 2015 г., както е приет от Европейския бюджетен орган през декември миналата година. Нейният размер е намален с 7,6% (около 1,7 милиона евро) в сравнение с миналата година и в момента се равнява на 19,9 милиона евро.

За да се отговори на тези съкращения и осигури изпълнението на високо качество на работата, ЕОЗППО предприе тежка стратегия за промяна на приоритетите, включително и не само преразпределение на човешките ресурси и реорганизация на средства, но и отлагане или отмяна на текущи проекти.
През 2015 г. Платежоспособност II ще остане най-висок приоритет на ЕОЗППО. Въпреки това, съкращения ще засегнат дори топ проект на Органа, и например Програмата за обучение на надзорни органи ще бъдат намалени с 20%, а въвеждането в експлоатация на надзорния инструмент IT платформа, свързани с отчитането използвайки XBRL е бил напълно отменен.

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Застрахователите НЕ са готови за Solvency 2!

Застрахователи "не е готов" за Solvency II,  констатира S & P.

Застрахователният сектор все още не е готова за изпълнение на Solvency II, въпреки, че остава малко повече от година, до изпълнението на регулаторния режим, по мнение на Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor.

Вижте повече на www.theactuary.com

База данни за Платежоспособност 2

EIOPA публикува първата версия на базата данни T4U DPM с таблиците S2 за подготвителната фаза . Тази база данни е с подобна структура като CRDIV DPM db , но в SQLite формат и включва още няколко таблици. Можете да намерите повече информация в тази секция http://t4u.eurofiling.info/#The_T4U_DPM_Database


Eurofiling е общност открита по съвместна инициатива на Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), в сътрудничество с XBRL Europe, както и заинтересованите страни като банки, доставчици на решения, Академия и частни лица. В документите са данните от пунктовете Models, XBRL документи и таксономии, ноу-хау и материали за контролни рамки: COREP, FINREP и SolvencyII.

сряда, 29 октомври 2014 г.

Промяна на форми и образци животозастраховане


КФН тихомълком е променила Тримесечни справки за животозастрахователите.

Версия:2014.10.07/01http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Trimesechni-spravki-za-jivotozastrahovatelite.xlsx 

или

 Начало  /  Нормативна уредба  /  Административни документи  /  Форми и образци  /  Застрахователен пазар / Тримесечни справки за животозастрахователите