Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 4 април 2016 г.

Бившите здравни фондове не искат/могат S2

В края на март КФН издаде разрешения за промяна в статута по чл. 37 от КЗ от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.

Голяма част от издадените разрешения са на компании, които до преди няколко години извършваха дейност по допълнително здравноосигуряване. Лишавайки се от право на достъп до единния пазар, компаниите се отказват и от възможността да предлагат определени застраховки, които се явяват основна част от застрахователният пазар в България. Същевременно декларират (чрез представената пред КФН прогноза), че в следващите пет години няма да генерират премиен приход и технически резерви в резултат на което да попаднат в разпоредбите и изискванията за дръжествата с дейност по общите правила за достъп до единния пазар.

Опасенията, че в резултат на регламент Платежоспособност 2 малките ще стават все по малки, а дела на големите международни застрахователи ще расте е на път да бъде доказан емпирично.

Няма коментари:

Публикуване на коментар