Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 21 март 2017 г.

Нов актюер

На заседанието си на 21.03.2017 г. КФН реши:

......
6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Любов Александрова Генчева,

Честито колега!

Няма коментари:

Публикуване на коментар