Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 14 май 2016 г.

КФН публикува методологията

КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

Повече


Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.
..................
9. Приема методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите и методологията за извършване на преглед на активите на пенсионните фондове, изготвени от ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ ЪРНСТ & ЯНГ”. Методологиите на български и на английски език са налични на сайта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар