Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 8 март 2016 г.

Нов сертифициран актюер

На заседанието си на 29.02.2016 г. КФН реши:

1. Признава на Зорница Иванова Николова-Захариева пълна правоспособност на отговорен актюер по чл. 2, т. 1 от наредба № 31, придобита след положен успешно изпит пред професионална организация на актюерите.

Честито

Няма коментари:

Публикуване на коментар