Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет собствени средства. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет собствени средства. Показване на всички публикации

вторник, 31 януари 2023 г.

IRFS 17 - webinar, payed

 

Управителният съвет на Българско актюерско дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на първото ни за тази година обучение, което ще се проведе в електронна форма на тема  "IRFS 17" с лектори от Испанската Актюерска Асоциация. Уебинарът ще се проведе на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 16.00 часа до 20.30 часа.

Регистрацията и периода на потвърждение ще бъде до 10 февруари 2023 г.

Необходимо е да изпратите заявка на office@actuarybg.org.

Уебинарът е безплатен за членове на БАД /с платен членски внос за 2022 г./.

За всички останали таксата за участие е 200 лв.

Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване по следната банкова сметка на Българско актюерско дружество:

Уникредит Булбанк
Клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00

При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с техническия сътрудник.

Участието в семинара носи 8 CPD точки за членове на БАД.

С уважение,
Управителен съвет
Българско актюерско дружество

 

IFRS9 impairments – free webinar

 On behalf of the Board of the Polish Actuarial Association I have pleasure to invite members of the CEE actuarial associations to its complimentary „Open Floor” series webinar, „IFRS9 impairments – actuarial work in disguise!” which will take place on 1 February 2023 at 5pm CET

Actuaries are so busy with IFRS17 that they tend to forget about IFRS9, its twin sister on the asset side. They should have a good understanding of both Standards as in the end, it is their interaction, not IFRS17 solo, that matters. That is why we organise a short presentation on IFRS9 for the Polish Actuarial Association. We start with a high-level overview of IFRS9 and then zoom in on the quantitative aspects of IFRS9, that are quite interesting for actuaries:

·         IFRS9 in a nutshell – the three stages of IFRS9, why they were introduced and how they relate to IFRS17,

·         IFRS9 impairments – how they can be calculated using a blend of Life and Non-Life actuarial techniques,

·         IFRS9 in practice – challenges that you may encounter when implementing IFRS9 at your insurance company.

 

When & Where:

 

When: 1 February 2023 (Wednesday) at 17.00 CET, Zoom meeting (https://zoom.us/j/99358160143) (no password required)

 

Duration: the webinar is expected to last 60-70 minutes, including the Q&A.

  

The webinar is free of charge and no registration is required. The webinar will be delivered in English.

сряда, 15 април 2020 г.

>50 % от капитала на свързано дружество

Участията, които надхвърлят 50 на сто от капитала на свързаното дружество.
В тази връзка, за осигуряване на съответствие с разпоредбата в чл. 28, ал. 2, т.5 от Наредба № 51 от 28.04.2016 г. на КФН, сумата на цялото участие в дъщерното дружество следва да бъде посочено в намаление на собствените средства на застрахователя, т.е. на редове № 24 и № 23 в Справка № ТО.10.Б.

Източник КФН

сряда, 21 декември 2016 г.

S.22.01 Преходни мерки

ЕОЗППО публикува становище по РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА преходни мерки на изчисляването на техническите резерви.
Целта на становището е да се изяснят очакванията на националните надзорни органи за разкриване на информация в Доклад (SFCR) платежоспособността и финансовото състояние  по отношение на използването на преходните мерки, по-специално като се има предвид влиянието на методологията, използвана за намаляване на прехода.

В становището се пояснява, че с оглед на спазването на принципите на публично оповестяване и с глава XII от дял I на Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35 г. SFCR, групов или единичен SFCR трябва да съдържа информация, необходима, за оценка на очакваното въздействие от корекцията извършена в техническите резерви върху минималното капиталово изискване, капиталовото изискване за платежоспособност и собствените средства за покриване на капиталовите изисквания.

Тази информация се счита от значение само когато преизчисляване на техническите резерви би довело до съществено влияние в платежоспособността на предприятието, в съответствие с член 291 от Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35.

петък, 25 ноември 2016 г.

S2AV методика за оценка на застрахователните компании

Ед Морган и Джерами Кент от Milliman в своя статия разглеждат някои от предизвикателствата в оценяването на застрахователни компании под рамката на Платежоспособност II и предлага възможна методика на оценяване, за да отговори на нуждите на потенциалните инвеститори за определена перспектива в сделки по сливания и придобивания . Докато при Платежоспособност II редица фактори могат да повлияят на разпределението на печалбата, авторите смятат, че най-важните фактори, особено в средносрочен и дългосрочен план, ще бъдат необходимото ниво на Solvency II капитал и собствените средства на разположение за неговото покритие.

S2AV: A valuation methodology for insurance companies under Solvency II

петък, 22 април 2016 г.

Платежоспособност 2: "Епизод ЕДНО"

Изненадващо, много застрахователи смятат, че това първо отчитане по Платежоспособност 2 е просто "тримесечен" (= QRT 2015T4) отчет за края на 2015. Грешно предположение. Наистина, така нареченият "Първоначална Информация" или "Ден 1 отчет", изисквани от член 314 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/35 НА КОМИСИЯТА и описани подробно в член 5 (Образци за количествено отчитане на първоначалната информация за индивидуални предприятия) от Комисията за изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2450 от 2 декември 2015г. оказва много сериозно влияние върху оценката за представянето на застрахователите съгласно платежоспособност II! Регламентът е "тънка рамка от 1200 страници" с повече от 200 страници, отнасящи се до първоначалната информация.
Не е необходимо да се подчертава, че тази информация ще бъде първата по рода си в "реалния свят" - събирането на данни за националните регулаторни органи и ЕОЗППО! Очевидно регулаторите не би следвало да очакват 100% точност на данните, каквито са изричните изисквания за управление на данни и управление на качеството на данните, тъй като те са все още в процес на работа и подобряване за по-малките и средните застрахователи.

В обобщение: Първоначалната информация ("day1 reporting") е много повече от "2015T4 QRT" (тримесечен отчет за края на 2015) и трябва да се приема, като реалистичен входящ отчет към Ден 1, за да се избегне нестабилността в интерпретирането на принципите и да се спечели ценно време за изпълнение на сроковете за Solvency and Financial Condition Report и първият официален СОРП (Own Risk and Solvency Assessment).

Още по темата

сряда, 6 април 2016 г.

Регламент от 3'500 страници

От 1 януари 2016 г. новата европейска надзорна рамка, базирана на риска за застрахователите - Платежоспособност II - започна да се прилага. Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО , смята, че Платежоспособност II ще насърчи доброто управление и управлението на риска, както и подобряване на защитата на потребителите и че хармонизираното отчитане и оповестяване ще осигури на надзора ключова информация. Въпреки това, Платежоспособност II е огромна и сложна част от законодателството:

  • Директивата, изменена с Директива на Omnibus II, се състои от 329 членове и 7 приложения и над 160 страници.
  • Закона делегираните има 381 членове и 26 приложения и над 919 страници.
  • Има 15 комплекта технически стандарти за изпълнение от над 2000 страници.
  • ЕОЗППО издадени 688 индивидуални насоки, в общо над 436 страници.
  • Локалните регулатори все още не са издали пълният набор от документи в тази връзка, брой страници ???

И законодателното препятствие не свършва тук! На 1 декември миналата година, Европейският парламент взе решение да удължи срока за контрол, за Закона за Платежоспособност II Делегирани отвъд първоначалните 3 месеца, въпреки приемането им от страна на Европейската комисия, което означаваше, че не влиза в сила на 1 януари, както е планирано. На 29 януари Европейският парламент е изпратил писмо до комисар Hill с което подчертава опасенията на членовете на ЕП по отношение на процеса за калибриране на инфраструктурни активи. Тези опасения изглежда са били смекчени след разговори между комисаря Hill и председателя на ECON Roberto Gualtieri. След края на периода за възражения от страна на законодателите (март 2016 г.), Европейската комисия ще публикува нов набор от делегирани актове в Официален вестник (публикуван на 01.04.2016). След това ЕОЗППО ще постави началото на обществена консултация относно промените в насоките на ЕОЗППО и отчитане на пакетите, като резултат от новоприетите делегирани актове през април 2016 г. ЕОЗППО ще използват обществената консултация за поправка на грешки в пакета за отчитане. Окончателните текстове могат да бъдат готови до юни-юли 2016.

вторник, 16 февруари 2016 г.

Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия

6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. 

.......
Управляващият комитет (УК) ще одобри и ще внесе в Комисията за финансов надзор (КФН)предложение относно:
Застрахователен сектор:
• условията и критериите, въз основа на които резултатите на ПБ за застрахователния сектор ще стимулират действия по осъществяване на надзор, в т.ч. по отношение на капиталовата адекватност на застрахователните предприятия;
• очакваните срокове, в които предприятията трябва да постигнат съответствие с необходимите действия;
• проследяване на съответствието на предприятията с необходимите действия.
Сектор на пенсионните фондове:
 • условията и критериите, въз основа на които резултатите от прегледа за сектора на пенсионните фондове ще предизвикат прилагането на надзорни мерки;
• очакваните срокове, в които дружествата трябва да извършат необходимите действия;
• проследяването дали дружествата са предприели необходимите действия.
......


Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

сряда, 30 септември 2015 г.

EIOPA съветва да се създаде нов КЛАС активи за висококачествени инфраструктурни инвестиции по Платежоспособност II

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува днес своя Съвет на Европейската комисия относно идентификацията и калибриране на инвестициите в инфраструктура рискови категории.
EIOPA е предложил нов подход чрез предоставяне на съвети за създаване на отделен клас активи по Платежоспособност II стандартна формула за инвестиции в инфраструктурни проекти. Този нов клас активи се стреми да улови висококачествена инфраструктура, като същевременно се признава сложния и разнороден характер на такива инвестиции.
Предложеният подход по значение намалява изискванията за риска за квалифицираните инвестиции за инфраструктурни проекти в собствения капитал и дълг. В същото време EIOPA предлага стабилни изисквания за управление на риска, включително активно наблюдение на експозициите към инфраструктурни проекти, както и влиянието на стрес тестове на техните парични потоци.
Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "ЕОЗППО е постигнала забележителен напредък при предлагането на нов клас активи и разумността за регулаторно третиране в рамките на много кратък период от време. Инвестициите в инфраструктура могат да бъдат много важни за застрахователния бизнес, защото, поради техния дългосрочен характер, те могат да бъдат подходящи за да съответства на дългосрочните пасиви, както и за повишаването диверсификация на портфейла. Въпреки това, инфраструктурните проекти могат да бъдат много сложни и изискват специална експертиза за управление на риска.
Това е много важно, че рисковете от инвестициите в инфраструктура са правилно управлявани и наблюдавани в течение на времето. При такива условия, аз вярвам, че предложените калибровки отразяват рисковия профил на инфраструктурни проекти с високо качество ".
Кликнете тук, за да получите достъп до консултации.

понеделник, 1 юни 2015 г.

Какво е СОРП? Какво е ORSA?

СОРП/собствената оценка на риска и платежоспособността (ORSA = Own Risk and Solvency Assessments) е един непрекъснат процес, чрез който висшия мениджърски екип на една компания рутинно оценява своя риск и позицията си на платежоспособността ; оценката предоставя декларация за извършената от компанията оценка на своята позиция по отношение на печалбата, риск и капитал, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и по отношение на желанието (апетита) на дружеството за риск. СОРП трябва да разглежда и да бъде в съответствие с бизнес стратегията на застрахователна компания и на процеса на бизнес планиране.

СОРП трябва да обмислят риска и платежоспособността, както от чисто икономическа гледна точка, така и чрез прилагане на нормативните изисквания, следва да отразява съществени разлики между двете, и да показват, че ресурсите на дружеството са подходящи за това, двете гледни точки следва да покрият хоризонта на планиране на бизнес процесите, както в двете изходни нива и в условията на стрес ситуации.

Процесът СОРП се състои от няколко основни стъпки по време на цикъла.Основният процес за оценка на СОРП трябва да се извършва редовно и всеки път, когато компанията преживява значителна промяна в рисковия си профил и преди важните стратегически решения да бъдат взети.

Основните констатации от оценката трябва да бъдат добре анализирани от ръководството, и да бъдат докладвани на управляващият оргна. Процесът ОСРП трябва да бъде себерефлексивен, идентифициращ на потенциалните слабости и точките на подобряване на самия процес СОРП.

Повече в тази връзка:
Международната Актюерска организация (www.actuaries.org) публикува Deriving Value from ORSA - Board Perspective
"..... Просто казано, СОРП предоставя декларация за оценка на компанията на своята позиция в
по печалба, риск и капитала, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и промени в желанието на дружеството за риск."

Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)):
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-forward-looking-assessment-of-own-risks-based-on-the-orsa-principles/index.html

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Застрахователите НЕ са готови за Solvency 2!

Застрахователи "не е готов" за Solvency II,  констатира S & P.

Застрахователният сектор все още не е готова за изпълнение на Solvency II, въпреки, че остава малко повече от година, до изпълнението на регулаторния режим, по мнение на Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor.

Вижте повече на www.theactuary.com

понеделник, 1 декември 2014 г.

КФН, Указания по наредба№21

На заседанието си на 27.11.2014 г. КФН реши:
..................................
4. Прие указания за тълкуване и прилагане на Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите, във връзка с подчинения срочен дълг при застрахователен холдинг. Указанията може да намерите на страницата на КФН раздел Нормативна уредба / Административни документи / Указания  / или
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq-po-Naredba-21.pdf