Търси насочено информация за актюерски новини

неделя, 19 юни 2016 г.

Българска CFA Асоциация организира работна среща на тема "Преглед на активите на пенсионните фондове и преглед на балансите на застрахователните компании в България".


За представители на външни експерти, които ще извършат прегледите се организира дву-дневна конференция на тема "Преглед на активите на пенсионните фондове и преглед на балансите на застрахователните компании в България".  Домакини на конференцията, която ще се проведе на 29.06. и 30.06.2016г. /сряда и четвъртък/ в София, "Парк хотел Москва", са Комисия за финансов надзор /”КФН”/ и Консорциум на Ърнст и Янг /”Ърнст и Янг”/. Организатор на конференцията е Българска CFA Асоциация със съвместни организатори, КФН, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциация на Българските Застрахователи и в-к Банкер.

Конференцията ще протече в следния дневен ред, като първият ден, 29.06.2016г. ще бъде изцяло посветен на прегледа активите на пенсионните фондове, а вторият, 30.06.2016г. – на прегледа балансите на застрахователните компании в България:

10:00 – 12:00  Презентация на Ърнст и Янг, методолог на прегледа активите на пенсионните фондове и на прегледа балансите на застрахователните компании в България.  Отговори на зададени въпроси от участващите представители на външни експерти, които ще извършат прегледите.
14:00 – 18:30ч.,  домакините на конференцията ще запознаят пенсионните фондове и застрахователните компании с методологията и ще отговорят на зададени въпроси от техните представители.


Няма коментари:

Публикуване на коментар