Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 18 януари 2021 г.

вторник, 5 януари 2021 г.

new AAE Syllabus requirement

 The AAE will be organising a webinar for AAE registered members only on 'Implementing and auditing the new AAE Syllabus requirements' on Thursday 4 February 2021 from 11.00-13.00 CET. This webinar will cover the requirements of the AAE Core Syllabus and the planned audit by the AAE Education Committee. Some information on possible local implementation procedures will also be addressed.

 
Registration is now open. Please note that registration closes on 24 January 2021 cob.
 
All information on the programme, speakers and additional practical and technical information (including the link to the registration) can be found on the AAE website following this link.

Kindly note that website registration is mandatory. 

With kind regards,
Monique
 

промени в чл.222, ал.3 от КТ

Държавен вестник бр.107 от 18.12.2020 променя размера на обезщетенията при пенсиониране, като разширява изискванията за стаж при същия работодател.

19. В чл. 222, ал. 3 думите „работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж“ се заменят с „придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години“.

събота, 27 юни 2020 г.

Срокове справки и Актюерски доклад по КСО

Ситуацията около COVID-19 наложи промени и в актюерската дейност:


§ 8. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 123, ал. 1, т. 5, чл. 123е, ал. 5, чл. 190, ал. 1 и 2 и чл. 252, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване се удължават до 30 септември 2020 г. 
Отговорният актюер изготвя и представя на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и на КФН актюерски доклад за предходната година, се удължават до 30 септември 2020 г.


§ 44. През 2020 г. срокът по чл. 126, ал. 1, т. 4 от Кодекса за застраховането се удължава до края на втория месец, следващ месеца, за който се отнасят.
"...........4. месечни отчети и справки - до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят."