Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 28 август 2023 г.

София 10/10/2023 CEEC Forum 2023

 Форумът на страните от Централна Европа 2023 "Перспективи и възможности за пенсионните пазари в ЦИЕ" ще се проведе на 10 октомври 2023 г. в София, България. Домакин на конференцията е българският ни член, БАДДПО, и се организира в партньорство с IPE. Това целодневно събитие ще бъде достъпно само лично.

Темите на дискусията ще включват развитието на финансираните пенсии в региона на Централна и Източна Европа, най-добрите практики в региона с въвеждането и фазата на изплащане на еврото, автоматичното записване и спазването на изискванията за ESG. Потвърдихме участието на високопоставени служители от Световната банка, ОИСР, EIOPA, Европейската комисия и българските министерства. Пълната програма ще бъде достъпна през септември.CEEC Forum 2023 | PensionsEurope -


сряда, 9 август 2023 г.

Устойчивото развитие е в сила

Предвиждат се нови форми за отчитане по Платежоспособност 2

Регламентът за изменение на Платежоспособност II (Регламент Платежоспособност II) въвежда задължения за (пре)застрахователните предприятия да управляват „рисковете за устойчивост“ и да гарантират, че факторите за устойчивост се вземат предвид при оценката на риска. 

Corporate Sustainability Reporting Directive (europa.eu)
сряда, 10 май 2023 г.

Актюер - изчезващи професии

 

Actuaries and the Emergence of Data Science - This webinar is aimed at actuaries who are wondering what the actuarial profession is doing in response to the emergence of data science.

 

Интересна презентация, даваща визия за бъдещото на актюерската професия. New tools, Нови техники, нови компютри, приложими библиотеки (appS, SaaS, искуствен интелект AI, Machine Learning  .... ) заворени общества (асоциации), ограничена приложимост на професията са някои от причините поради които студентите няма интерес към актюерската професия.

DATA Scientice, risk manager