Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 12 март 2016 г.

Отлага се старта на прегледа на балансите на застрахователи и активите на пенсионните фондове

Поради липса на капаците у кандидатите КФН отложи процедурата до 31.03.2015 както и крайният срок за рапортуване на резултатите.

"Прегледът обхваща всички застрахователи и презастрахователи (наричани по-долу застрахователи), както и местни групи и подгрупи в България. Настоящият преглед се очаква да започне на 15 юли 2016г. и да приключи на 15 октомври 2016 г. За контролна/референтна дата за прегледите се счита 30 юни 2016 г. "

http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-8034.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар