Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 16 март 2016 г.

Проект наредба платежоспособност

Наредба № …от ………… г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

http://www.fsc.bg/d.php?id=16967 

Няма коментари:

Публикуване на коментар