Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет IFRS 17. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет IFRS 17. Показване на всички публикации

вторник, 31 януари 2023 г.

IRFS 17 - webinar, payed

 

Управителният съвет на Българско актюерско дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на първото ни за тази година обучение, което ще се проведе в електронна форма на тема  "IRFS 17" с лектори от Испанската Актюерска Асоциация. Уебинарът ще се проведе на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 16.00 часа до 20.30 часа.

Регистрацията и периода на потвърждение ще бъде до 10 февруари 2023 г.

Необходимо е да изпратите заявка на office@actuarybg.org.

Уебинарът е безплатен за членове на БАД /с платен членски внос за 2022 г./.

За всички останали таксата за участие е 200 лв.

Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване по следната банкова сметка на Българско актюерско дружество:

Уникредит Булбанк
Клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00

При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с техническия сътрудник.

Участието в семинара носи 8 CPD точки за членове на БАД.

С уважение,
Управителен съвет
Българско актюерско дружество

 

IFRS9 impairments – free webinar

 On behalf of the Board of the Polish Actuarial Association I have pleasure to invite members of the CEE actuarial associations to its complimentary „Open Floor” series webinar, „IFRS9 impairments – actuarial work in disguise!” which will take place on 1 February 2023 at 5pm CET

Actuaries are so busy with IFRS17 that they tend to forget about IFRS9, its twin sister on the asset side. They should have a good understanding of both Standards as in the end, it is their interaction, not IFRS17 solo, that matters. That is why we organise a short presentation on IFRS9 for the Polish Actuarial Association. We start with a high-level overview of IFRS9 and then zoom in on the quantitative aspects of IFRS9, that are quite interesting for actuaries:

·         IFRS9 in a nutshell – the three stages of IFRS9, why they were introduced and how they relate to IFRS17,

·         IFRS9 impairments – how they can be calculated using a blend of Life and Non-Life actuarial techniques,

·         IFRS9 in practice – challenges that you may encounter when implementing IFRS9 at your insurance company.

 

When & Where:

 

When: 1 February 2023 (Wednesday) at 17.00 CET, Zoom meeting (https://zoom.us/j/99358160143) (no password required)

 

Duration: the webinar is expected to last 60-70 minutes, including the Q&A.

  

The webinar is free of charge and no registration is required. The webinar will be delivered in English.

събота, 11 април 2020 г.

Лекции МСФО 17 IFRS 17

Международна финансова отчетност за застрахователи
Книгата на IFRI е резултат от усилията за сътрудничество от страна на актюери и счетоводители за подпомагане на разбирането на концепциите, стоящи зад финансовите отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане®, издадени през май 2017 г. Книгата на IFRI предлага цялостен анализ за северноамериканските аудитории с акцент върху отчитането на цялото застрахователно предприятие, а не само неговите застрахователни договори.

International Financial Reporting for Insurers

ISBN (електронна книга): 978-0-9913363-4-0 ISBN (мека корица): 978-0-9913363-6-4 ISBN (твърда корица): 978-0-9913363-5-7

Eфективната дата на стандарта ще бъде отложена за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г. - International Accounting Standards Board

неделя, 30 юни 2019 г.

IFRS 17, последно в прехода по прилагането на МСФО 17

С един поглед, коментар на PWC

На заседанието на IASB на 15 май 2019 г. Съветът/IASB разгледа някои допълнителни изменения на МСФО 17. Те са свързани с „въпроси, свързани със събирането на данни“, които са въпроси, възникнали след основните обсъждания на Съвета и които трябва да бъдат изяснени от Съвета на публична среща, като Съвета се съгласи:
 • да разшири обхвата на своето ориентировъчно решение от заседанието от януари 2019 г., свързано с амортизацията на договорната маржа на услугата за договори, които включват услуга за връщане на инвестициите. Съветът се съгласи да предложи такива услуги в определени ситуации да присъстват и при липсата на инвестиционен компонент;
 • да предложи две незначителни разяснения, свързани с оповестяването и представянето на приходите;
 • да запази сегашното описание в Основата за заключения, свързано с взаимоспомагателните структури; и;
 • до 90-дневен период на коментар за предстоящия проект за изменение на МСФО 17. Проектът за експозиция се очаква да бъде публикуван в края на юни 2019 г.

четвъртък, 17 януари 2019 г.

Семинар IFRS 17


АБЗ, съвместно с одиторските дружества "Захаринова Нексия" ООД и "HLB България" има готовност да организира полудневен БЕЗПЛАТЕН семинар на 08.02.2019 г. във връзка с МСФО 17, предназначен основно за актюери с лектори актюери.

Генерален секретар
Асоциация на българските застрахователи
Тел: 02/980 51 25

четвъртък, 20 декември 2018 г.

МСФО 17, ново ниво за отчитане

На 13 декември 2018 г. СМСС продължи да обсъжда предизвикателствата, свързани с прилагането на МСФО 17, повдигнати от заинтересованите страни. IASB постигна съгласие за промени относно нивото на детайлност при отчитане - ниво портфейл, а не на ниво група, използвано за целите на измерването на договорите.
Повече от PWC https://inform.pwc.com/show?action=applyInformContentTerritory&id=1834141912127468&tid=1

четвъртък, 30 август 2018 г.

петък, 19 януари 2018 г.

МСФО17 - инструмент за количествена оценка

SecondFloor отново предлага възможност за запознаване и оценка на ефектите от въвеждането на новите регламенти и изисквания в застраховането. Аналогично на инструмента за отчитане по Платежоспособност 2 (QRT_calculator.xlsm), предоставен безплатно по време на подготвителната фаза, сега SF предлага възможност за свободна (в MS Excel файл) оценка на въвеждането на МСФО17 . 
Предварителният преглед на стандарта подпомага подпомага въвеждането на стандарта и това как да се организира отчитането по МСФО. Визуализацията илюстрира новата концепция за договорния маржин на услуги. Свободна версия може да изтеглите, след регистрация.

Новият МСФО 17 "Застрахователни Договори" представлява фундаментална промяна във финансовото отчитане и много застрахователни компании вече поставят това предизвикателство в своя дневен ред. МСФО публикува информационен лист.
2021 е крайния срок за въвеждане на стандарта. Подготовката означава, че всички релевантни и минали данни, необходими за постигане на ретроспективно съответствие (което е едно от основните предизвикателства на МСФО 17), са в подходящ формат и детайлност.
Освен това трябва да се предвиди и година на сравнително отчитане, което означава, че действителната готовност трябва да бъде постигната преди 2021г.

сряда, 27 септември 2017 г.

Каккво ще замени Т4U?

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) предоставя технически стандарти за прилагане относно отчитането и оповестяването и публикува окончателната версия 2.2.0 на таксономията.

Таксономия 2.2.0 е актуализиран стандарт с изисквания за надзорно отчитане и публично оповестяване. Отчетите за четвъртото тримесечие на 2017 г. и годишният доклад за 2017 г. следват новите насоки за техническо изпълнение. Това се отнася за всички застрахователни дружества в рамките на режима "Платежоспособност II". Освен това могат да се прилагат и специфични национални регулаторни изисквания за докладване.
Таксономията 2.2.0 може да бъде изтеглена тук.

ВАЖНО: Инструментът за застрахователи (T4U) не поддържа Таксономия 2.2.0.

Използвате ли нашия безплатен QRT инструмент?

Продуктите на SecondFloor позволяват ефективно, аналитично, регулаторно и управленско отчитане , навреме всеки път. SecondFloor е предпочитан доставчик за широк диапазон от услуги; платформи за вътрешен модел, стандартна формул и инструмент за регулаторно отчитане.
QRT (XBRL), SFCR, ORSA и RSR.

сряда, 17 май 2017 г.

Въвеждане на МСФО 17 Застрахователни договори

Project UpdatesЗа да съвпадне с публикуването на новия стандарт за застрахователни договори, IFRS 17, който ще бъде издаден на 18 май 2017 г., Фондацията (Global Standards for the world economy) ще проведе две уеб сесии на живо, за да представи стандарта.

Членът на IASB Даръл Скот и техническият директор на Андреа Прайде ще предоставят общ преглед на изискванията в МСФО 17, след което участниците могат да задават въпроси. Всяка сесия, включително Q & A, ще продължи около 45 минути.

Регистрирайте се, за да гледате "Въвеждане на МСФО 17 Застрахователни договори"
Няма такса за изслушване на уеб представянето, но е необходима регистрация. За да се регистрирате за уебкаст, кликнете върху предпочитаната от вас сесия по-долу.

Дата и час (BST):

Техническа информация

За достъп до презентацията компютърът ви трябва да има инсталиран Windows Media Player. За технически въпроси относно представянето, моля, свържете се с Боб Янг.

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно проекта посетете страницата на проекта за IFRS 17.

понеделник, 8 май 2017 г.

Gearing up for IFRS 17, are you prepared?

IFRS 17 - предизвикателства пред актюерa

Работа съгласно финансовите правила отностно данните и повишаване на актюерските изисквания
Джон Уинтър | Петък, 24 март 2017 г.

Като счетоводно изискване (стандарт), IFRS/МСФО 17 изисква безпрецедентни нива на свързаност и сътрудничество между актюерските и финансовите отдели на застрахователите, особено в начина, по който те управляват своите данни. Управлението на данните рядко е било силен аспект за актюерите, така че предизвикателството за тях ще бъде не само да играят в екип, но и да повишат качеството на своята работа - като прилагат строгите стандарти за контрол на финансите спрямо актюерското моделиране.

Финансовите проверки на счетоводните отдели са под регулаторния микроскоп след скандалите WorldCom и ENRON, които доведоха до законодателство като Sarbanes-Oxley, което налага ефективен и документиран контрол. Съгласно повишените изисквания на МСФО 17, актюерите също ще трябва да демонстрират силни контроли, вградени или обвити около системите си, и по-малко зависимости от неконтролираните електронни таблици (Excel).

Сближаването на финансовите и актюерските практики поражда необходимост от последователност между тях. Финансовите системи и актюерските системи съдържат предположения (допускания), като кривите на доходността или предполагаемите темпове на инфлация, които трябва да бъдат приведени в съответствие, за да имат смисъл. Актюерите са склонни да фрагментират данните си в различни бази, групи и видове изчисления и след това да ги разпределят спрямо големи множества, за да ускорят изчисленията. Сега те трябва да обърнат тази фрагментация и да намерят общ език, с който да предават информацията съгласувано между себе си и финансовите отдели. Например, те трябва да зададат данни от резултатите на линиите в сметкоплана.

Следователно, за да се подкрепи сближаването и съгласуваността съгласно МСФО 17, актюерите трябва да:

 • Предоставяне на общи предположения за информация, споделена между счетоводни и актюерски системи, с ясна връзка между входните предположения и изчисленията, които ги използват.
 • Осигурят възпроизводими и проследими резултати, със заключени данни, показващи връзки между входове и изходи.
 • Допълнителни данни за управлението към отчитането на данните, така че отчетите да показват не само резултати, но и стъпките и одобренията, довели до тези резултати.
 • Да "Преведат/обяснят" големите, предоставени набори от данни, произведени от актюерите, в специфичните стойности необходими на финансовия екип, чрез контролирани механизми за трансформация.
 • Прилагат стабилни процеси на съгласуване за проверка на пълнотата и точността на всички трансферирани данни между системите.
 • Да позволяват както по обем, така и по сегментиране, яснота в правилата за използване и съхранение на данни. Всеки нов регламент изисква да бъдат изчислени нови показатели, увеличавайки количеството данни, които трябва да бъдат съхранявани, IFRS 17 не е изключение. Въвеждането на групиране за изчисляване на МСФО, по-специално на маржа на договорните услуги, обаче може да направи изискванията за съхранение по-малко значими от предложените в предварителни оценки.
 • Да въведете контролиран, документиран процес за всички механизми, използвани за извършване на актюерски корекции на данните, преди да бъдат предоставени.

Като следва тези препоръки за управление на данните, застрахователите ще бъдат в много по-силна позиция, за да постигнат съответствие с МСФО 17. Но има по-голяма възможност тук, а именно за актюерите да преместят своите системи за данни и процеси в една и съща първа лига на управление и Контрол като финансов отдел. Взимайки подхода си от регулирането по този начин, на свой ред ще им помогне да повишат ефективността, да осигурят точност, да подкрепят сътрудничеството и най-вече да създадат по-стабилна и смислена рамка за управление на риска.