Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 25 ноември 2016 г.

S2AV методика за оценка на застрахователните компании

Ед Морган и Джерами Кент от Milliman в своя статия разглеждат някои от предизвикателствата в оценяването на застрахователни компании под рамката на Платежоспособност II и предлага възможна методика на оценяване, за да отговори на нуждите на потенциалните инвеститори за определена перспектива в сделки по сливания и придобивания . Докато при Платежоспособност II редица фактори могат да повлияят на разпределението на печалбата, авторите смятат, че най-важните фактори, особено в средносрочен и дългосрочен план, ще бъдат необходимото ниво на Solvency II капитал и собствените средства на разположение за неговото покритие.

S2AV: A valuation methodology for insurance companies under Solvency II

Няма коментари:

Публикуване на коментар