Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет граница на платежоспособност. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет граница на платежоспособност. Показване на всички публикации

четвъртък, 21 март 2019 г.

Затишие пред буря

Равносметка за последните две години.
  • Две компании са под квесторко управление и с отнети лицензи.
  • Една компания фалира
  • Националното бюро зелена карта е под особен надзор
  • Ключови фигури в надзора са подменени
Стабилен ли е застрахователния пазар? Натрупани дисбаланси и системни рискове на пазара са в сянката на предизборната нестабилност на национално и европейско ниво.

четвъртък, 17 септември 2015 г.

Инвестиционно поведение, достъпа до застрахователни продукти и ORSA

Председател на EIOPA Габриел Бернардино предупреди ЕОЗППО ще следи внимателно следните въпроси: инвестиционно поведение, достъпа до застрахователни продукти и ORSA.

Говорейки по време на международната конференция "Платежоспособност II: Какво може да се обърка" в Любляна, организирана от Агенцията за застрахователен надзор на Словения, Председателят каза, че режима може да промени инвестиционното поведение на фирмите.
Той каза, че в период на ниски лихвени проценти фирми ще намерят начини за увеличаване на доходите на портфейлите си, но заяви, че в търсенето на доходност “search for yield” може да увеличи допълнителни рискове за застрахователя, като инвестира в нови категории активи или увеличаване на концентрацията в някои специфични активи.
Председателя предупреди, че достъпа до застрахователни продукти може да бъде намален, ако застрахователите съзнателно се насочат към безрискови продукти и избягват продажба на високорискови продукти. Той каза, неустойчиви бизнес модели, трябва да се избягват, но режимът не е имал намерение за "неправомерно санкциониране на специфични продукти".
Бернардино каза също, че фирмите ще направят "драматична грешка", ако поставят акцент върху капиталовите изисквания, като същевременно собствена оценка на риска и платежоспособността (ORSA) остане на второ място.

вторник, 23 юни 2015 г.

Семинар за инструмента XBRL за застрахователни предприятия

Европейският орган за застраховане и професионални пенсии (EIOPA) има удоволствието да съобщи "Meet-the-Market Workshop" на инструмент за застрахователни предприятия (T4U), свързан с XBRL отчитането съгласно Платежоспособност II. Семинарът ще се проведе на 8 юли 2015 г. във Франкфурт на Майн, Германия.

EIOPA очаква, че доставчиците на ИТ решения за пазара ще бъдат в състояние да го използват занапред и да подкрепят по-нататашно развитие на проекта T4U, като планира да направи наличен инструмента използвайки отворен код. През втората половина на 2016 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II, EIOPA възнамерява да изведе от експлоатация T4U поради бюджетни ограничения.

Поече за проекта отчетност на застрахователни предприятия (T4U)

четвъртък, 18 юни 2015 г.

Регулаторните практики, които не се случват в България

Комисията за финансов надзор на Малта (MFSA) насрочи заседание на 22 май 2015 за предоставяне на актуална информация за състоянието на T4U и да обясни по-нататъшно планирано развитие на този инструмент, който ще се проведе след август 2015.

По време на тази среща, Органът също така ще направи преглед на процеса на отчитане използвайки XBRL и Web портал на MFSA, които ще бъдат използвани по време на подготвителната фаза и по Платежоспособност II. Въпреки това, MFSA е изяснил, че на срещата не е предназначена да осигури обучение по шаблоните за количествена отчетност, както и използването на T4U.

*T4U - Инструмент за застрахователни предприятия, проект на ЕИОПА
повече: http://t4u.eurofiling.info/


понеделник, 1 декември 2014 г.

КФН, Указания по наредба№21

На заседанието си на 27.11.2014 г. КФН реши:
..................................
4. Прие указания за тълкуване и прилагане на Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите, във връзка с подчинения срочен дълг при застрахователен холдинг. Указанията може да намерите на страницата на КФН раздел Нормативна уредба / Административни документи / Указания  / или
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq-po-Naredba-21.pdf