Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 15 април 2020 г.

>50 % от капитала на свързано дружество

Участията, които надхвърлят 50 на сто от капитала на свързаното дружество.
В тази връзка, за осигуряване на съответствие с разпоредбата в чл. 28, ал. 2, т.5 от Наредба № 51 от 28.04.2016 г. на КФН, сумата на цялото участие в дъщерното дружество следва да бъде посочено в намаление на собствените средства на застрахователя, т.е. на редове № 24 и № 23 в Справка № ТО.10.Б.

Източник КФН

Няма коментари:

Публикуване на коментар