Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет МСФО 17. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет МСФО 17. Показване на всички публикации

вторник, 31 януари 2023 г.

IRFS 17 - webinar, payed

 

Управителният съвет на Българско актюерско дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на първото ни за тази година обучение, което ще се проведе в електронна форма на тема  "IRFS 17" с лектори от Испанската Актюерска Асоциация. Уебинарът ще се проведе на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 16.00 часа до 20.30 часа.

Регистрацията и периода на потвърждение ще бъде до 10 февруари 2023 г.

Необходимо е да изпратите заявка на office@actuarybg.org.

Уебинарът е безплатен за членове на БАД /с платен членски внос за 2022 г./.

За всички останали таксата за участие е 200 лв.

Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване по следната банкова сметка на Българско актюерско дружество:

Уникредит Булбанк
Клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00

При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с техническия сътрудник.

Участието в семинара носи 8 CPD точки за членове на БАД.

С уважение,
Управителен съвет
Българско актюерско дружество

 

IFRS9 impairments – free webinar

 On behalf of the Board of the Polish Actuarial Association I have pleasure to invite members of the CEE actuarial associations to its complimentary „Open Floor” series webinar, „IFRS9 impairments – actuarial work in disguise!” which will take place on 1 February 2023 at 5pm CET

Actuaries are so busy with IFRS17 that they tend to forget about IFRS9, its twin sister on the asset side. They should have a good understanding of both Standards as in the end, it is their interaction, not IFRS17 solo, that matters. That is why we organise a short presentation on IFRS9 for the Polish Actuarial Association. We start with a high-level overview of IFRS9 and then zoom in on the quantitative aspects of IFRS9, that are quite interesting for actuaries:

·         IFRS9 in a nutshell – the three stages of IFRS9, why they were introduced and how they relate to IFRS17,

·         IFRS9 impairments – how they can be calculated using a blend of Life and Non-Life actuarial techniques,

·         IFRS9 in practice – challenges that you may encounter when implementing IFRS9 at your insurance company.

 

When & Where:

 

When: 1 February 2023 (Wednesday) at 17.00 CET, Zoom meeting (https://zoom.us/j/99358160143) (no password required)

 

Duration: the webinar is expected to last 60-70 minutes, including the Q&A.

  

The webinar is free of charge and no registration is required. The webinar will be delivered in English.

събота, 11 април 2020 г.

Лекции МСФО 17 IFRS 17

Международна финансова отчетност за застрахователи
Книгата на IFRI е резултат от усилията за сътрудничество от страна на актюери и счетоводители за подпомагане на разбирането на концепциите, стоящи зад финансовите отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане®, издадени през май 2017 г. Книгата на IFRI предлага цялостен анализ за северноамериканските аудитории с акцент върху отчитането на цялото застрахователно предприятие, а не само неговите застрахователни договори.

International Financial Reporting for Insurers

ISBN (електронна книга): 978-0-9913363-4-0 ISBN (мека корица): 978-0-9913363-6-4 ISBN (твърда корица): 978-0-9913363-5-7

Eфективната дата на стандарта ще бъде отложена за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г. - International Accounting Standards Board

петък, 20 септември 2019 г.

МСФО 17 да бъде отложена до 1 януари 2023 г.


The Actuary

В съвместно писмо форумът на финансовите директори и застрахователната Европа - които представляват 23 от най-големите застрахователи на континента и 95% от премиен доход - подчертават няколко нерешени МСФО 17 въпроса. На три предизвикателства около нивото на агрегиране, преход и представяне се отделя особен акцент поради високото потенциално въздействие върху оперативната сложност и разходите. Междувременно застрахователна Европа призова датата на прилагане на МСФО 17 да бъде отложена до 1 януари 2023 г. Това идва само няколко месеца след като СМСС (IASB ) публикува проект на експозиция, предлагащ едногодишно забавяне до януари 2022 г., заедно с шест други промени в счетоводния стандарт , „Ние приветстваме промените, предложени в проекта за експозиция, тъй като те представляват значително подобрение, но вярваме, че все още са необходими допълнителни промени“, се казва в писмото. „СМСС е избрал да не предлага изменения за няколко идентифицирани важни въпроса, а по други въпроси предлага по-малко ефективни изменения.“ По отношение на нивото на агрегиране писмото казва, че годишните кохорти не трябва да се използват за договори с променлива такса. и със значителна подялба. За представяне застрахователите посочват, че трябва да се направят промени, за да се премахне несъответствието между групово и самостоятелно отчитане, което се дължи единствено на честотата на отчитане. А за прехода писмото твърди, че критериите за модифицирания ретроспективен подход трябва да се основават на повече принципи. Споменават се редица допълнителни проблеми, като например предложеното определение на „пропорционален“ за презастраховане, което все още би създало „значителни“ счетоводни несъответствия. „Освен това ние установихме изменения, които въвеждат нежелани последици,“ се казва в писмото. „Оценяваме възможността да дадем принос за решаването на тези останали проблеми и ще се радваме да обсъдим допълнително тези въпроси с вас.“

EFRAG's Draft Comment Letter on the IASB's Exposure Draft Elj/aorq/a 'Amendments to If'Rx rz ' ("Exposure Draft")

https://www.theactuary.com/news/2019/09/european-insurers-call-for-further-ifrs-17-changes/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=

неделя, 30 юни 2019 г.

IFRS 17, последно в прехода по прилагането на МСФО 17

С един поглед, коментар на PWC

На заседанието на IASB на 15 май 2019 г. Съветът/IASB разгледа някои допълнителни изменения на МСФО 17. Те са свързани с „въпроси, свързани със събирането на данни“, които са въпроси, възникнали след основните обсъждания на Съвета и които трябва да бъдат изяснени от Съвета на публична среща, като Съвета се съгласи:
  • да разшири обхвата на своето ориентировъчно решение от заседанието от януари 2019 г., свързано с амортизацията на договорната маржа на услугата за договори, които включват услуга за връщане на инвестициите. Съветът се съгласи да предложи такива услуги в определени ситуации да присъстват и при липсата на инвестиционен компонент;
  • да предложи две незначителни разяснения, свързани с оповестяването и представянето на приходите;
  • да запази сегашното описание в Основата за заключения, свързано с взаимоспомагателните структури; и;
  • до 90-дневен период на коментар за предстоящия проект за изменение на МСФО 17. Проектът за експозиция се очаква да бъде публикуван в края на юни 2019 г.