Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 1 декември 2014 г.

КФН, Указания по наредба№21

На заседанието си на 27.11.2014 г. КФН реши:
..................................
4. Прие указания за тълкуване и прилагане на Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите, във връзка с подчинения срочен дълг при застрахователен холдинг. Указанията може да намерите на страницата на КФН раздел Нормативна уредба / Административни документи / Указания  / или
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq-po-Naredba-21.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар