Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 3 март 2023 г.

Updated - Насоките за оценка на техническите резерви

ОТ 28/10/2022 има нова версия на Насоките за оценка на техническите резерви по Платежоспособност 2 

Guidelines on valuation of technical provisions | Eiopa (europa.eu)

Няма коментари:

Публикуване на коментар