Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Актюерска ГлобализацияIFoA и SOA се обединяват и работят заедно за насърчаване на квалификацията на актюерите, като създават Certified Actuarial Analyst (CAA) с цел:

  • да достави квалификацията на CAA в световен мащаб
  • да търси партньори сред актюерски сдружения
  • Засилва ангажиментите си да служи на по-широк кръг в актюерската професия, и на обществеността.
Новата организация ще даде подкрепа на тези, които изпълняват актюерски роли в тяхната работа, както и ще предостави на възможност за придобиване на адекватни технически умения в сектора на по-широките финансови услуги, което ще спомогне за осигуряване на обществено доверие в работата на актюерите. САА също така ще улеснява растежа на актюерския капацитет в развиващите се пазари, където тази роля е не достатъчно развита.Повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар