Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 21 март 2018 г.

Актюер? Професията която изчезва?

Може ли технологията да доведе до изчезването на професия?
В исторически план се е случвало - дръндарство, мутафчийство, кочияш .....  , а в по-близкото минало (машинопис, телефонис) , в близко бъдеще ще има масово автомобили без шофьори и професията "водач на МПС" ще последва професията на на "Кочияш".

Дали актюерската професия е на същия път, със затихващи функции и оставане в историята?
В регионален план, новите членове на БАД са все по-малко, а сертифицираните от КФН лица придобили право за отговорен актюер още по-малко. Същевременно активните обяви за работа като DataScientist в България в момента са >8, "business annalist" много повече, а новите технологии дават все по-лесен достъп до все по-сложни статистически методи приложими в застраховането. 

От друга страна по непотвърдени данни в глобален мащаб ръста на сертифицираните актюер и е 5,4 % годишно (7,9% за Европа)


Може би въпроса за актюерската професия е не "дали" ще изчезне, а по-скоро "как и в какво" ще се трансформира защото едно е сигурно, новите технологии дават нови възможности, но и поставят нови изисквания пред актюерите..

Няма коментари:

Публикуване на коментар