Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 10 септември 2015 г.

Нов сертифициран актюер

Решения от заседание на КФН на 02.09.2015 г.8. Признава на Даниела Йорданова Табакова пълна правоспособност на отговорен актюер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар