Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 15 юни 2017 г.

Не регулираната професия Актюер

Интервю с NATHALIE BERGER в http://www.theeuropeanactuary.org
Началник отдел, застраховане и пенсии
В дирекция "Финансова стабилност и капиталови пазари" (DG FISMA) на Европейската комисия


................................................
Как виждате променящата се роля на актюерите в застрахователни дружества и смятате ли да дадете специално признание дипломата на CERA за управление на риска?

"Разглеждам и оценявам тяхната роля, като изключително важна. Актюерската функция вече се признава официално в законодателството. Те са призвани да играят много важна роля за осигуряване на здравословно функциониране на застрахователните предприятия и пенсионните фондове. Проблемът е, че тази професия не е регламентирана. Регламентирана е само в някои държави-членки.
За да получите признание на равнище ЕС, е необходимо признаването на национално ниво. Това е първата стъпка."


Сялата статия в The European Actuary no 14 - apr 2017

Няма коментари:

Публикуване на коментар