Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 24 април 2017 г.

Нов правоспособен актюер

На заседанието си на 19.04.2017 г. КФН реши:
....................
13. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на г-жа Валя Тодорова Орешкова.

Честито колега!

Няма коментари:

Публикуване на коментар