Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 9 юни 2020 г.

актюерски еквивалент на пенсионните права за старост

Методиката е разработена в съответствие с чл. 4, ал. 6 от Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз (Съюза), на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).https://www.nssi.bg/images/bg/legislation/methods/Methodology_Transfers_2019.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар