Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет полици. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет полици. Показване на всички публикации

събота, 9 декември 2017 г.

Разликата между застраховане и осигуряване (Insurance vs Assurance)


ЗАСТРАХОВКА (Insurance): Това е финансова защита срещу нещо, което може да се случи.

ОСИГУРЯВАНЕ (Assurance): Това е защита срещу нещо, което ще се случи.

Повече от Insurable Interest, kamal sardana


вторник, 15 декември 2015 г.

Потребителските тенденции


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува днес своя четвърти годишник потребителските тенденции - Доклад за Европейското икономическо пространство. За първи път EIOPA анализира не само застрахователния сектор, но също така и сектора за професионални и лични пенсии.
В застрахователния пазар, ЕОЗППО идентифицира следните нови и нововъзникващи тенденции:

 • Разширените анализи на характеристиките на потребителите и "Big Data" позволяват продуктите да бъдат по-добре адаптирани към нуждите на потребителите. В същото време, някои притеснения относно поверителността и стратегии за сегментиране трябва да бъдат внимателно наблюдавани.
 • Необходимо е по-ефективно управление на потенциални конфликти на интереси. Тази тенденция се засилва от нарастващата сложност на някои застрахователни продукти.
 • Обучението и професионални изисквания за компетентност трябва да се подобри, за застрахователните посредници за да защитават интересите на потребителите. Предстоящата Директива (Insurance Distribution Directive) ще въведе важни реформи в това отношение.

А броят на тенденциите, открити през предходните години остават значителни:

 • Допълнителна цифровизация на застрахователния сектор предлага повече възможности, но в същото време може да създаде нови опасения за защита на потребителите.
 • Потребителите не винаги получават достатъчно ясна и разбираема информация за тяхното застрахователно покритие.
 • Доставка и търсенето на животозастрахователни продукти в разчетни единици (unit linked), се увеличава в контекста на среда на нисък лихвен процент, но потребителите често имат трудности да разберат рисковете, ниво на гаранции, разходи / такси и други характеристики на тези продукти.
 • Въпроси, свързани с управлението на щетите, по-специално в сектора на моторните застраховкi, продължават да бъдат основен източник на жалбите на потребителите.
 • Ниските нива на финансова грамотност на потребителите остават предизвикателни, а нивата варират значително в цяла Европа.

В сектора на пенсиите, ЕОЗППО продължава да спазва:

 • Промяна на рисковете, на членовете и бенефициерите, се дължи на промяната от дефинирани доходи към схемите с дефинирани вноски (Defined Contribution).
 • Нарастващото значение на информация и прозрачност, включително разкриването на разходите и таксите, отчасти поради преминаване към схеми с дефинирани пенсионни вноски. Все по-често на индивидите се налага да вземат комплексни финансови решения, засягащи тяхното планиране за пенсиониране, но предоставянето на информация за тези цели не се подобрява достатъчно бързо.
 • Нарастващото значение на възможността за прехвърляне на пенсионни права, задвижван от части от неотдавнашната финансова криза и продължаващото въздействие на разширяването на ЕС, които задействат допълнително личната мобилност в цяла Европа.
 • нарастващата либерализация на опции в т.нар фаза на изплащане (т.е. фазата, когато натрупаните пенсионни права започват да се изплащат).

Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "Нашата мисия е да гарантираме, че потребителите са защитени, третирани справедливо и да получат справедлива стойност за парите си. Нашият доклад на потребителските тенденции е от съществено значение за идентифициране на възникващите рискове за тази мисия, и за виждам как все по-добре се справяме с течение на времето. Ние виждаме тенденция за използването на иновативни анализи на клиентите и Big Data, което води застрахователите към развиването на по-персонализирани продукти и новаторски техники за сегментиране и ценообразуване. Това може да бъде положително за потребителите, но е възможно да доведат и до нови проблеми за защита на потребителите . В бъдеще, това е областта, в която е от основно значение да се разработят балансирани регулаторни и надзорни подходи, които адекватно да защитават потребителите и да подкрепят на иновациите. "
EIOPA Fourth Consumer Trends Report​

сряда, 30 април 2014 г.

Идва ли времето на бонус/малус система

В медийното пространство непрекъснато се натрапва идеята, че цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е НИСКА, резервите по застраховката са ПОДЦЕНЕНИ, застрахователните компании са на ЗАГУБА.
Същевременно тази застраховка носи над 70% от премийният приход, а колко от печалбите за последните години и дали тези печалби са за сметка на подценяване на резервите (надуване на "балона") или пък са реалистични?@!?

В тези условия потребителя може да си зададе въпроса:
"Цената на ГО ниска или висока е за мен?" Отговора почти винаги е - Цената е НЕОПРАВДАНО висока. И веднага се търси компания, която предложи най-ниска цена защото аз (ПОТРЕБИТЕЛЯ, който плаща премията) не съм директен ползвател на обезщетенията и качеството (размер на обезщетение, срок за изплащане, съдебни дела, бавене/мотане, разсрочване и други трикове) НЕ ме интересуват.

Какво ще се случи в главата на потребителя, ако в момента на сключване/подновяване на застраховка му кажат че цената е с 10-100% (50-300 лева) по -висока защото през последната година има виновно ПТП, а за последните пет години има общо три причинени ПТПта. !@?

Не се притеснявай ПОТРЕБИТЕЛЮ, няма как да стане за момента защото информацията от Гаранционен фонд е по номер на автомобила (ДКН№) и можеш да продължиш да твърдиш, че цената на застраховка гражданска отговорност е ВИСОКА защото егнтоТИ плащаш.
четвъртък, 12 декември 2013 г.

EIOPA новини финансовата стабилност на сектор застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( EIOPA ) публикува своя доклад за финансова стабилност декември 2013 г. с актуализациите на финансовата стабилност в сектори  ( пре) застраховането и професионалните пенсионни фондове в Европейското икономическо пространство ( ЕИП ) .
Констатира, че икономическите условия в европейските страни са все още крехки и, че застраховането и професионалните пенсионни фондове продължават да са изправени пред три основни изтъкнати рискове - продължителен период с нисък лихвени нива, слаб макроикономически климат и възможен риск от верижно разпространение на произтичащи от рисковата изложеност на суверена и финансови институции.

Financial Stability Report December 2013


вторник, 3 декември 2013 г.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО плащане на застрахователните полици, когато са дължими


EIOPA смята, че много държави-членки не разполагат с достатъчно подходящи мерки, за да съществува увереност, че животозастрахователни полици се изплащат на бенефициентите, когато станат дължими. EIOPA препоръчва националните надзорни органи да улеснят сигурността по изплащането със създаването на национални договорености за животозастрахователни полици, които ще гарантират, че плащанията/ползите за бенефициентите НЕ остават непотърсени.

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/opinions/9.3._EIOPA-BoS-13-168_Life-Register-opinion.pdf