Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 7 юли 2015 г.

EIOPA публикува Set 2 на техническите стандарти и насоки (ITS) по Платежоспособност II

EIOPA/ЕОЗППО  публикува втория набор от проекти на технически стандарти (ITS) и Насоки за Solvency II. Комплектът включва различни области от всички три стълба на Платежоспособност II (количествена основа; качествени изисквания; отчетност и разкриване на информация). ITS и Насоките бяха финализирани след обществената консултация по-рано тази година, по време на който ЕОЗППО получили над 4500 коментара.

С настоящата публикация ЕОЗППО взема още една стъпка към гарантиране на навременното изпълнение на Платежоспособност II.

Всички ITS и насоките, предоставени от ЕОЗППО в последните две години представляват солидна основа за прилагането на Платежоспособност II и ще насърчат последователно и сближаващо прилагане на новия режим, основан на риска. По-късно през юли 2015 г., ЕОЗППО ще пусне на XBRL таксономия основа на надзорната отчетност. Това ще позволи на предприятията да финализират подготовката им за докладване по силата на Платежоспособност II.

Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "Публикуването на тези стандарти и насоки е крайъгълен камък за Solvency II и за ЕОЗППО Кулминацията на дълъг и задълбочен процес на разработване и обществено обсъждане, за което искам да благодаря на всички заинтересовани страни, които са предоставили.. коментари и взеха участие по време на етапа на консултации, в частност членовете на Групата на участниците EIOPA на застрахователна и презастрахователна дейност. Техните коментари и предложения са допринесли за по-добре балансиран регулаторен пакет. "

На въпроси, свързани с прилагането на регламента, по-специално във връзка с насоките на ЕОЗППО за прилагане и използването на безрисковите лихвени нива, ще бъде отговорено чрез Q & A Tool на регламент. Мониторингът на сближаване прилагането на новата рамка за целия ЕС ще информира за бъдещите действия.

Документацията може да бъде разгледана на сайта на EIOPA е:

Няма коментари:

Публикуване на коментар