Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 11 декември 2014 г.

База данни за Платежоспособност 2

EIOPA публикува първата версия на базата данни T4U DPM с таблиците S2 за подготвителната фаза . Тази база данни е с подобна структура като CRDIV DPM db , но в SQLite формат и включва още няколко таблици. Можете да намерите повече информация в тази секция http://t4u.eurofiling.info/#The_T4U_DPM_Database


Eurofiling е общност открита по съвместна инициатива на Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), в сътрудничество с XBRL Europe, както и заинтересованите страни като банки, доставчици на решения, Академия и частни лица. В документите са данните от пунктовете Models, XBRL документи и таксономии, ноу-хау и материали за контролни рамки: COREP, FINREP и SolvencyII.

Няма коментари:

Публикуване на коментар