Търси насочено информация за актюерски новини

неделя, 8 февруари 2015 г.

Насоки за прилагане на Платежоспособност II на официалните езици на ЕС

На 02.02.2015 EIOPA публикува официално на всички езици от ЕС Насоките за прилагане на Платежоспособност 2. - 27 документа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар