Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 23 април 2016 г.

Бъдещето на проекта T4U

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) възнамерява да проучи възможността за актуализиране на инструмента за предприятията (T4U), свързани с XBRL отчитането съгласно Платежоспособност II. Целта на тази актуализация е да се гарантира покриването на отчетния Платежоспособност II по време на първата година.

Новата версия ще се основава на следващата версия на XBRL таксономия, който ще отрази измененията на Платежоспособност II делегиран регламент свързани с инвестиции в инфраструктурни проекти. Новата XBRL таксономия е ще се публикува през юли 2016 г..

С цел да се направи оценка на зрелостта на пазара, оценка на информация за алтернативни инструменти и да се даде на участниците на пазара поглед върху техническото изпълнение на T4U, ЕОЗППО ще организира събитие на 30 май 2016 г. във Франкфурт.

Окончателното решение за по-нататъшно прекратяване поддръжката на T4U ще бъде взето по време на срещата на Съвета на надзорниците на ЕОЗППО в юни 2016.

Prospects for the XBRL Tool for Undertakings

Няма коментари:

Публикуване на коментар