Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 2 февруари 2015 г.

Под риск ли е въвеждането на S2? Бюджета на EIOPA съкратен с 7,6%.

Съветът на надзорниците на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) одобри бюджета за 2015 г., както е приет от Европейския бюджетен орган през декември миналата година. Нейният размер е намален с 7,6% (около 1,7 милиона евро) в сравнение с миналата година и в момента се равнява на 19,9 милиона евро.

За да се отговори на тези съкращения и осигури изпълнението на високо качество на работата, ЕОЗППО предприе тежка стратегия за промяна на приоритетите, включително и не само преразпределение на човешките ресурси и реорганизация на средства, но и отлагане или отмяна на текущи проекти.
През 2015 г. Платежоспособност II ще остане най-висок приоритет на ЕОЗППО. Въпреки това, съкращения ще засегнат дори топ проект на Органа, и например Програмата за обучение на надзорни органи ще бъдат намалени с 20%, а въвеждането в експлоатация на надзорния инструмент IT платформа, свързани с отчитането използвайки XBRL е бил напълно отменен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар