Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 7 юни 2017 г.

Версия 2.2.0 на Таксономия на Solvency II XBRL

ЕОЗППО публикува версия 2.2.0 на таксономията "Solvency II XBRL" на Solvency II, която се прилага от застрахователните дружества за отчитане с референтната дата от 31 декември 2017 г. EIOPA приканва всички заинтересовани страни да предоставят обратна информация относно проекта до 30 юни 2017 г. Имейл на xbrl@eiopa.europa.eu. За допълнителна информация относно актуализираната версия на таксономия на Solvency II XBRL, моля, вижте бележките за изданието Taxonomy. Окончателната версия 2.2.0 е планирана да бъде пусната в средата на юли 2017 година.

ЕОЗПП също така актуализира списъка с валидации и списъка на известни проблеми за версия 2.1.0 на таксономия на Solvency II XBRL.

Няма коментари:

Публикуване на коментар