Търси насочено информация за актюерски новини

неделя, 30 юни 2019 г.

IFRS 17, последно в прехода по прилагането на МСФО 17

С един поглед, коментар на PWC

На заседанието на IASB на 15 май 2019 г. Съветът/IASB разгледа някои допълнителни изменения на МСФО 17. Те са свързани с „въпроси, свързани със събирането на данни“, които са въпроси, възникнали след основните обсъждания на Съвета и които трябва да бъдат изяснени от Съвета на публична среща, като Съвета се съгласи:
  • да разшири обхвата на своето ориентировъчно решение от заседанието от януари 2019 г., свързано с амортизацията на договорната маржа на услугата за договори, които включват услуга за връщане на инвестициите. Съветът се съгласи да предложи такива услуги в определени ситуации да присъстват и при липсата на инвестиционен компонент;
  • да предложи две незначителни разяснения, свързани с оповестяването и представянето на приходите;
  • да запази сегашното описание в Основата за заключения, свързано с взаимоспомагателните структури; и;
  • до 90-дневен период на коментар за предстоящия проект за изменение на МСФО 17. Проектът за експозиция се очаква да бъде публикуван в края на юни 2019 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар