Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 20 декември 2018 г.

МСФО 17, ново ниво за отчитане

На 13 декември 2018 г. СМСС продължи да обсъжда предизвикателствата, свързани с прилагането на МСФО 17, повдигнати от заинтересованите страни. IASB постигна съгласие за промени относно нивото на детайлност при отчитане - ниво портфейл, а не на ниво група, използвано за целите на измерването на договорите.
Повече от PWC https://inform.pwc.com/show?action=applyInformContentTerritory&id=1834141912127468&tid=1

Няма коментари:

Публикуване на коментар