Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 17 януари 2019 г.

Семинар IFRS 17


АБЗ, съвместно с одиторските дружества "Захаринова Нексия" ООД и "HLB България" има готовност да организира полудневен БЕЗПЛАТЕН семинар на 08.02.2019 г. във връзка с МСФО 17, предназначен основно за актюери с лектори актюери.

Генерален секретар
Асоциация на българските застрахователи
Тел: 02/980 51 25

Няма коментари:

Публикуване на коментар