Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет лекции актюер. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет лекции актюер. Показване на всички публикации

вторник, 21 май 2019 г.

Топ актюерски технологии - 2019

Изследване на SOA има за цел да разбере сегашното и планираното използване на различни видове технологии и инструменти и да подчертае онези технологии, които се очаква да растат най-бързо сред актюерите през 2019 г. Той също така изследва нарастващия набор от нови технологии и обсъжда перспективите на способностите на да ги приемат.
https://www.soa.org/resources/research-reports/2019/actuarial-innovation-technology/

Общество на актюерите (@SOActuaries) туитна в 5:00 сл.об. на вт, май 14, 2019: Дали сте в крак с най-новите технологии и инструменти за дачнни? SOA Top Actuarial Technologies 2019 - трябва да бъде обърнато специално внимание на визуализацията на данните, Python и без сървърната архитектура.

Ключови констатации:

 • • Видовете технологии, които актюерите очакват да разширят да използват най-много през следващата година включват визуализация на данни, предсказуемо моделиране, изчислителни облаци и съхранение, и инструменти за сътрудничество. 
 • • Визуализацията на данните е не само най-бързо развиващата се технология сред актюерите, но се използва и най-много актюери, отколкото другите технологии посочени в изследването. 
 • • Инструментите за прогнозно моделиране R и Python понастоящем се използват от най-много актюери в сравнение с всички други инструменти в проучване. Те също са сред най-бързо нарастващите в употребата им сред актюерите. 
 • • Очакваното увеличение в употребата високите технологии се очаква да дойде в по-голяма степен от актюери, които в момента използват тези инструменти, отколкото от тези, които планират да започнат да ги използват. 
 • • Въпреки че съществуват много фактори, които стимулират увеличеното използване на тези технологии, общата тема е как те могат да допринесат за повишаване на ефективността на актюерската работа. 
 • Има и много нови технологии, които актюерите очакват да навлязат в работата им и след 2019г. Някои актюери очакват да включат автоматизация на процесите, без сървърна архитектура и разширение в използването на приложения и библиотеки с отворен код. 
 • • Експерти, интервюирани като част от този проект, показват увереност, че актюерите са способни да усвояват и прилагат нови технологии, ако им се даде подходящ приоритет.


#SOActuaries

вторник, 8 декември 2015 г.

SCR, таблица за смъртност, безлихвена крива

Възможно ли е калкулиране на изискванията за платежоспособност без използването на генератор на парични потоци?
Теоретично е постижимо като се рекалкулира ТАБЛИЦА за смъртност, като вместо техническва лихва се използва Risk free curves as of 30-11-2015 (annual zero-coupon spot rates) Basic RFR curves WITH volatility adjustment. В живото застраховането, използвайки подобно калкулирана крива за определяне на техническите резерви може да даде резултат, който да бъде използван, като най-добра оценка ("Best Estimate") за целите на Платежоспособност 2.
За изчисляване на капиталовите изисквания обаче, например за MarketSCR ще бъде необходимо техническите резерви да бъдат изчислени при различни сценарии - Liabilities interest rate down shock, Liabilities interest rate up shock, от което следват нови преизчислявани, но вече с други две таблици за смъртност конструирани на база: 
 • Basic RFR curves SCR shock upwards ↑ WITH Volatility Adjustment;
 • Basic RFR curvesSCR shock downwards ↓ WITH Volatility Adjustment
 Подобна процедура може да се използва и за изчисляването на SCR - Life underwriting risk, но при условие, че там сценариите са повече - Mortality risk, Longevity risk, Disability-morbidity risk, Lapse risk (risk of increase in lapse rates/risk of decrease in lapse rates/mass lapse risk), Life expense risk, Revision risk и Life catastrophe risk - грубо седем рекалкулации, и всичко това направено допълнително за Liabilities (incl. the LAC of TP) и Liabilities (excl. the LAC of TP) се стига до рекалкулация на резервите използвайки над 20 таблици за смъртност рекалкулирани по различен начин !!!!???


сряда, 14 октомври 2015 г.

Какво е необходимо за да си актюер в НОИ

  Информационни източници за подготовка за конкурс за позиция Актюер в НОИ.

 1. Кодекс за социално осигуряване;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за бюджета на ДОО за 2015 година
 4. Правилник  за  организацията  и  дейността  на  НОИ,  публикуван на  интернет Страницата на НОИ(www.noi.bg), рубрика НОИ / документи;
 5. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
 6. Наредба за  прхвърляне на пенсионни права от  и към пенсионните схеми на Европейския  съюз,  на  Европейската  централна  банка  и  на  Европейската инвестиционна банка
 7. Методика  за  изчисляване  на  актюерски  еквивалент  на  пенсионните  права  за старост,  подлежащи  на  прехвърляне от  фонд  „Пенсии”  на  държавното обществено  осигуряване  към  пенсионните  схеми  на  Европейския  съюз,  на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
 8. Методика за изчисляване на индивидуален коефициент
 1. Годишен актюерски доклад 2012 г.
 1. Държавното обществено осигуряване през 2014 г.
 1. The 2015 Ageing Report : Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States 2013 – 2060, European Commission 2015
 1. Quantitative  Methods  in  Social  Protection  Series -Social  budgeting,  International Labour Organization 2000
 1. Quantitative  Methods  in  Social  Protection  Series - Actuarial  Practice  in  Social Security, Internаtional Labour Organization 2004
 1. Quantitative  Methods  in  Social  Protection  Series -Actuarial  Mathematics  of  Social Security Pensions, International Labour Organization 1999
 1. The  ILO  pension  model.  Technical  guide.  Version  1.0 - 8/2002, International  Labour Organization 2002
 1. The  ILO  Social  Budget  Model.  Technical  guide, International  Labour  Organization 1999
 1. Internal  guidelines  for  the  actuarial  analysis  of  a  national  social  security  pension scheme, International Labour Organization 1998

вторник, 27 август 2013 г.

Колко актюери има в българия?

Общият брой е динамичен и варира около и над 50. Трябва да се има в предвид, че правоспособността е основно в три сфери:
 1. частична правоспособност в областта на общото застраховане;
 2. частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване;
 3. частична правоспособност в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;
Най надеждният (зависи как се поддържа) източник е ЗАКОН за Комисията зафинансов надзор
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:
..........
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
....................
Комисия за финансов надзор следва да води регистър на лицензираните актюери в България

Повече данни относно публичните регистри може да се намери в Фондация Програма Достъп до Информация
Фондация Програма Достъп до Информация
и по специално
Регистър на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер


събота, 15 юни 2013 г.