Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 18 юни 2015 г.

Регулаторните практики, които не се случват в България

Комисията за финансов надзор на Малта (MFSA) насрочи заседание на 22 май 2015 за предоставяне на актуална информация за състоянието на T4U и да обясни по-нататъшно планирано развитие на този инструмент, който ще се проведе след август 2015.

По време на тази среща, Органът също така ще направи преглед на процеса на отчитане използвайки XBRL и Web портал на MFSA, които ще бъдат използвани по време на подготвителната фаза и по Платежоспособност II. Въпреки това, MFSA е изяснил, че на срещата не е предназначена да осигури обучение по шаблоните за количествена отчетност, както и използването на T4U.

*T4U - Инструмент за застрахователни предприятия, проект на ЕИОПА
повече: http://t4u.eurofiling.info/


Няма коментари:

Публикуване на коментар