Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 21 март 2019 г.

Затишие пред буря

Равносметка за последните две години.
  • Две компании са под квесторко управление и с отнети лицензи.
  • Една компания фалира
  • Националното бюро зелена карта е под особен надзор
  • Ключови фигури в надзора са подменени
Стабилен ли е застрахователния пазар? Натрупани дисбаланси и системни рискове на пазара са в сянката на предизборната нестабилност на национално и европейско ниво.

Няма коментари:

Публикуване на коментар