Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 12 декември 2013 г.

EIOPA новини финансовата стабилност на сектор застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( EIOPA ) публикува своя доклад за финансова стабилност декември 2013 г. с актуализациите на финансовата стабилност в сектори  ( пре) застраховането и професионалните пенсионни фондове в Европейското икономическо пространство ( ЕИП ) .
Констатира, че икономическите условия в европейските страни са все още крехки и, че застраховането и професионалните пенсионни фондове продължават да са изправени пред три основни изтъкнати рискове - продължителен период с нисък лихвени нива, слаб макроикономически климат и възможен риск от верижно разпространение на произтичащи от рисковата изложеност на суверена и финансови институции.

Financial Stability Report December 2013


Няма коментари:

Публикуване на коментар