Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 3 декември 2013 г.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО плащане на застрахователните полици, когато са дължими


EIOPA смята, че много държави-членки не разполагат с достатъчно подходящи мерки, за да съществува увереност, че животозастрахователни полици се изплащат на бенефициентите, когато станат дължими. EIOPA препоръчва националните надзорни органи да улеснят сигурността по изплащането със създаването на национални договорености за животозастрахователни полици, които ще гарантират, че плащанията/ползите за бенефициентите НЕ остават непотърсени.

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/opinions/9.3._EIOPA-BoS-13-168_Life-Register-opinion.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар