Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 27 август 2013 г.

Колко актюери има в българия?

Общият брой е динамичен и варира около и над 50. Трябва да се има в предвид, че правоспособността е основно в три сфери:
  1. частична правоспособност в областта на общото застраховане;
  2. частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване;
  3. частична правоспособност в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;
Най надеждният (зависи как се поддържа) източник е ЗАКОН за Комисията зафинансов надзор
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:
..........
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
....................
Комисия за финансов надзор следва да води регистър на лицензираните актюери в България

Повече данни относно публичните регистри може да се намери в Фондация Програма Достъп до Информация
Фондация Програма Достъп до Информация
и по специално
Регистър на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер


Няма коментари:

Публикуване на коментар