Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 14 октомври 2015 г.

Какво е необходимо за да си актюер в НОИ

  Информационни източници за подготовка за конкурс за позиция Актюер в НОИ.

 1. Кодекс за социално осигуряване;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за бюджета на ДОО за 2015 година
 4. Правилник  за  организацията  и  дейността  на  НОИ,  публикуван на  интернет Страницата на НОИ(www.noi.bg), рубрика НОИ / документи;
 5. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
 6. Наредба за  прхвърляне на пенсионни права от  и към пенсионните схеми на Европейския  съюз,  на  Европейската  централна  банка  и  на  Европейската инвестиционна банка
 7. Методика  за  изчисляване  на  актюерски  еквивалент  на  пенсионните  права  за старост,  подлежащи  на  прехвърляне от  фонд  „Пенсии”  на  държавното обществено  осигуряване  към  пенсионните  схеми  на  Европейския  съюз,  на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
 8. Методика за изчисляване на индивидуален коефициент
 1. Годишен актюерски доклад 2012 г.
 1. Държавното обществено осигуряване през 2014 г.
 1. The 2015 Ageing Report : Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States 2013 – 2060, European Commission 2015
 1. Quantitative  Methods  in  Social  Protection  Series -Social  budgeting,  International Labour Organization 2000
 1. Quantitative  Methods  in  Social  Protection  Series - Actuarial  Practice  in  Social Security, Internаtional Labour Organization 2004
 1. Quantitative  Methods  in  Social  Protection  Series -Actuarial  Mathematics  of  Social Security Pensions, International Labour Organization 1999
 1. The  ILO  pension  model.  Technical  guide.  Version  1.0 - 8/2002, International  Labour Organization 2002
 1. The  ILO  Social  Budget  Model.  Technical  guide, International  Labour  Organization 1999
 1. Internal  guidelines  for  the  actuarial  analysis  of  a  national  social  security  pension scheme, International Labour Organization 1998

Няма коментари:

Публикуване на коментар