Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 1 декември 2015 г.

Актюерски методи

Доц. д-р Никола Иванов Чолаков, Издателство ВУЗФ, 2015г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар