Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 19 декември 2016 г.

СОРП/ORSA какво трябва да знаят застрахователите за СОРП

Оценката на собствения риск и платежоспособността (ORSA/СОРП) се превръща от относително неизвестно изискване към което компаниите продължават да се адаптират променяйки своите планове за изпълнение.

Докато СОРП не успя да първоначално да бъде въведен както бе прогнозиран, процесът на планиране предостави осезаеми ползи. Пропуски са били идентифицирани, планове за действие са разработени, а процесите подобрени. Идентификацията на риска, контрола и смекчаването за много застрахователни компании са станали по-видни и прозрачни, отколкото когато и да било.
Повече от статията What insurers need to know about creating an ORSA report

Или 

Няма коментари:

Публикуване на коментар