Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 16 декември 2016 г.

Резултати от стрес тест 2016

Доклад ЕОЗППО отностно 2016 Insurance Stress Test е публикувал в сайт ЕОЗППО  и Препоръки в резултат на анализа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар